CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Enciclopedia Argesului si Muscelului SINTEZA ENCICLOPEDIEI ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

 

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

(SINTEZĂ)

 

În ultimele decenii, enciclopedismul universal şi naţional s-a relansat, preocupare motivată prin multitudinea de informaţii acumulate, mai ales, după 1950, când parametrii mondiali postbelici au dobândit noi caracteristici. Treptat, insistenţele de atare factură devin vizibile inclusiv la nivelul structurilor teritoriale şi administrative ale României. Ca dovadă, în mai multe judeţe sau municipii ale ţării sunt deja editate opere complexe, de natură enciclopedică, însumând detalii semnificative cu privire la realităţile tradiţionale şi contemporane, specifice entităţilor aduse în discuţie.

Zona Argeş – Muscel, cunoscută pentru natura binecuvântată, istoria seculară sau actualitatea distinctă, întruneşte, cu prisosinţă, criteriile care stau la baza aplicării principiilor enciclopedice. De aceea, în primăvara anului 2003, pe timpul conducerii Facultăţii de Istorie, Filosofie, Jurnalism, a Universităţii din Piteşti, am conturat câteva idei referitoare la posibila elaborare a Enciclopediei Argeşului şi Muscelului. Prezentarea cuprinsului, structurat în patru volume, nominalizarea membrilor Colegiului redacţional, acceptând voluntariatul pentru Cetate, dar şi alte detalii convergente, erau oficializate la reuniunea din 5 octombrie 2006, din sala de conferinţe a Biblioteci Judeţene Dinicu Golescu Argeş. Timpul a trecut, iar primele componente ale dicţionarului de mari proporţii, unic în bibliografia locală, devin publice succesiv: 2008, 2010, 2012, 2014. Se ajungea, astfel, la predicţia învăţatului clasic Lucius Annaeus Seneca (55 î. Hr. - 41): „Ceea ce raţiunea nu izbuteşte, izbuteşte adesea vremea”. Egida aparţine Consiliului Judeţean Argeş, Universităţii din Piteşti, Consiliului Local Piteşti, Clubului Enciclopediştilor din Argeş – Muscel, iar titularii portalului sunt Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş, Biblioteca Universităţii din Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Ştefăneşti, Argeş.

Astăzi, când Volumul I (A-C), Volumul II (D-K), Volumul III (L-R), Volumul IV (S-Z) sunt postate virtual pe adresele Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş (www.bjarges.ro/bibliotecadigitala), Bibliotecii Universităţii din  Piteşti (http://biblioteca.upit.ro), Muzeului Goleşti (http://www.muzeulgolesti.ro) putem spune că demersul nostru derobează finalitate editorială cât mai apropiată. Cele patru tomuri, având numeroase anexe, fac trimiteri, alfabetic, la: persoane remarcate de-a lungul timpurilor, originare din Argeş – Muscel, stabilite definitiv aici, sau cu activitate relevantă, 10-15 ani în spaţiul enunţat; familii renumite; localităţi; repere economice; instituţii şi alte foruri publice; organizaţii şi asociaţii importante; aşezăminte religioase; hidronime, oronime, rezervaţii naturale; monumente, locuri istorice, edificii reprezentative; trasee rutiere şi feroviare continentale; mijloace media; glosar selectiv; diverse iniţiative comunitare.

Cel mai atractiv segment se referă, aşadar, la oameni. Ne-am propus să prezentăm: voievozii Argeşului şi Muscelului, academicienii, liderii politici şi de stat, parlamentarii, înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române sau ai altor culte, prefecţii, preşedinţii, vicepreşedinţii consiliilor regionale şi judeţene administrative, primarii urbani. Sunt luaţi în calcul: scriitorii, compozitorii, plasticienii, care au devenit membri ai uniunilor naţionale de profil, generalii, eroii evenimentelor contemporane, căzuţi în rezistenţa antitotalitară, opozanţi ai Experimentului Piteşti, implicaţi în holocaust, ori ucişi în teatrele externe de operaţiuni, diplomaţii, călătorii, expediţionarii.

De asemenea, dorim să evidenţiem: profesorii universitari, cercetătorii şi creatorii din domeniul ştiinţelor exacte sau umaniste, specialiştii unităţilor  culturale reprezentative, arhitecţii şi constructorii recunoscuţi în breaslă, juriştii de prestigiu, medicii şi farmaciştii integraţi sistemului naţional, actorii având rezonanţă meritorie, interpreţii de operă, muzică uşoară, folclor. Un loc distinct îl ocupă: marii proprietari funciari şi industriaşii tradiţionali, patronii cu cifre de afaceri reale, managerii, inovatorii, inventatorii, inginerii, economiştii, comercianţii, finanţiştii şi bancherii de succes, cercetătorii în ştiinţe agricole şi silvice, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care au obţinut gradul I, ori titlul doctoral, au publicaţii şi preocupări de mai mare cuprindere, ziariştii apreciaţi din presa scrisă şi audio-vizuală, directorii şi patronii de edituri, tipografii sau publicaţii, sportivii de performanţă naţională şi internaţională.

Pornim de la ideea că toate numele listate sunt importante, relevanţă având faptele perene, departajate, însă, prin ceea ce numim etaje informale: locul şi data naşterii sau decesului, substituite, uneori, prin secole; profesia tutelară ori adiacentă; racordarea la realităţile din Argeş – Muscel pentru cei originari din alte judeţe; studii liceale, universitare, doctorale, module  externe; etapele exprimării productive; listarea a maximum cinci elaborări reprezentative (volume, proiecte de arhitectură, edificii finalizate, roluri scenice, compoziţii muzicale, expoziţii plastice, succese tehnice şi ştiinţifice); domenii de excelenţă; contribuţii distincte la evoluţia anumitor fenomene; nuanţarea recunoaşterilor publice antume şi postume. Sunt evitate conotaţiile politice partizane.Celelalte repere enciclopedice (localităţi, munţi, ape, rezervaţii, ziare, reviste, asociaţii, organizaţii şi multe altele) au caracter cvasitotalitar, prin raportare la rolul determinant în evoluţia generală a spaţiului nostru tradiţional.

Amplul demers enciclopedic este gestionat de un valoros colegiu redacţional, a cărui coordonare şi-a asumat-o semnatarul rândurilor de faţă, împreună cu doctorii în ştiinţe: Octavian Mihail Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş (Volumul I); Ileana Bălan, multă vreme directoare a Bibliotecii Universităţii din Piteşti (Volumul II); Spiridon Cristocea, directorul Muzeului Judeţean Argeş (Volumul III); Filofteia Pally, directoarea Muzeului Goleşti (Volumul IV).

Rolul esenţial revine, însă, redactorilor de specialitate, care elaborează şi semnează miniportretele sau consemnările tematice pe domenii, respectiv (alfabetic): Valeriu Florian Alexiu, Tiberiu Cristian Avrămescu, Nicolae Badea, Ilie Barangă, Ion Băcanu, Ion Bădescu, Dănuţ Bica, Manole Bivol, Iulia Boghirnea, Constantin Budan, Ion Bulacu, Constantin Capătă, Constantin Cârstoiu, Gheorghe Chiţa, Iulia Elisabeta Ciucă, Remus Petre Cîrstea, Ion Cojocaru, Eugenia Constantinescu, Grigore Constantinescu, Aurelian Dianu, Ion M. Dinu, Maria Dinu Sachelarie, Marin Dragomir, Dumitru Drăguţ, Petre Dumitrescu, Ion Fîntîneru,  Ion Focşa, Radu Gava, Dumitru Gherăsoiu, Gheorghe Hera, Elena Heroiu, Dumitru D. Ilie, Zicu Gheorghe Ionescu, Nicolae Ionescu, Nicolae Leonăchescu, Viorel Adrian Mahu, Teodor Mavrodin, Ioana Iulica Mihai, Nicolae Mihăilescu, Nicolae Moisescu, Ion Marius Motreanu, Liviu Valentin Motreanu, Alexandru Mulţescu, Simona Nagîţ, Claudiu Neagoe, Nicolae Necşoiu, Gheorghe Nicolescu, Vasile Novac, Margareta Onofrei, Lucreţia Picui, Ion Pietrăreanu, Ilie Popa, Cornel Popescu, Grigore Popescu, Silvia Popescu, Marius Postelnicescu, Vintilă Purnichi, Marin Rădulescu,  Mariana Sârbu, Constantin Siman, Gheorghe Soare, Marian Stoica, Gheorghe Şovar, Ion Ştefan, Sevastian Tudor, Dumitru Văduva, Constantin Vărăşcanu, Silvestru Voinescu. Sunt înscrişi în caseta editorială, folosesc, uzual, iniţialele proprii, iar cei decedaţi apar în chenar.

După cum se poate observa, Colegiul redacţional este format din specialişti recunoscuţi, având vârste, profesii sau orientări ideologice diferite, care demonstrează, constant, pasiune, responsabilitate, deschidere spre dialog, onestitate, preocupări civice. Se adaugă documentariştii, operatorii, consilierii de literă, tehnoredactorii, alţi colaboratori. Lista rămâne permanent deschisă, orice informaţie utilă devenind necesară. Echipa noastră interdisciplinară este supervizată, din Bucureşti, de prof. univ. emerit ing. dr. Nicolae Leonăchescu şi cercetător principal gradul I, dr. Gheorghe Păun, membru al Academiei Române, împreună cu mai mulţi consultanţi, lectori, referenţi ştiinţifici, iar promovarea aparţine unor parteneri media. Ca sens documentar, Enciclopedia Argeşului şi Muscelului se apropie amplitudinii conferită lucrării solitare până acum, pentru literatura domeniului, Argeş. Cartea Eroilor, prezentată la inaugurarea Memorialului de Război Mateiaş, Valea Mare-Pravăţ, Câmpulung (24 octombrie 1984).

Cititorii sunt invitaţi să lectureze, aşadar: Volumul I (A-C), postat pe site-ul Bibliotecii Judeţene Argeş, tehnoredactor, Mihaela Voinicu; Volumul II (D-K), regăsit în portofoliul virtual al Bibliotecii Universităţii din Piteşti, tehnoredactor, Mihaela Deaconu;Volumul III (L-R), aferent Muzeului Judeţean Argeş, tehnoredactor, Liviu Gabriel Dumitru; Volumul IV, asumat de Muzeul Goleşti, tehnoredactor, Aurelian Nicolae Zamfir. După definitivare, Enciclopedia Argeşului şi Muscelului se va tipografia pe hârtie. Suntem convinşi că viitoarele tratate şi bibliografii naţionale ori continentale, vor cuprinde valoroase componente rezultate din preocupările şi eforturile invocate mai sus. Observaţiile, sugestiile, propunerile constructive se pot avansa instituţiilor implicate în acest demers.

 

       Piteşti,                                                 Prof. univ. dr. Petre POPA

25 septembrie 2014

 

 

 

Noutăți și evenimente

12.06.2019 - Anunț
Stimați vizitatori, În data de 17 iunie 2019, instituția noastră va fi închisă publicului vizitat...
Continuare


15.05.2019 - Noaptea Muzeelor 2019
Vă așteptăm să ne treceți pragul!!!
Continuare


22.04.2019 - Anunț!
Stimați vizitatori, În perioada 27 - 29 aprilie 2019, instituția noastră va fi închisă publicului vi...
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"