CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Despre noi Rapoarte și studii

JUDEŢUL  ARGEŞ

CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"

Instituţie finanţată de C.J. Argeş

 

Ştefăneşti, tel: 0248/ 266.703

www.cjarges.ro, www.culturabratianu.ro.

 

Nr. 140/20.02.2012

RAPORT DE ACTIVITATE

2005-2011

 

                Centrul de Cultură “Brătianu” este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii/alocaţii acordate de la bugetul de stat/local prin bugetul Consiliului Judeţean Argeş, sub a cărui autoritate funcţionează.

          Centrul de Cultură "Brătianu" a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului Culturii 518/05.04.1993 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu cele ale propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare elaborat în temeiul Regulamentului Cadru şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.79/1.07.2005

          Instituţia are sediul în oraşul Ştefăneşti, strada Aleea Staţiunii nr. 37.

          Obiectul de activitate al Centrului de Cultură ‘Brătianu” îl constituie realizarea unui program cultural care vizează integrarea în circuitul cultural al monumentului istoric, cunoaşterea contribuţiei familiei Brătianu la dezvoltarea spiritualităţii româneşti, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului din administrare precum şi desfăşurarea unor proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale.

           Resursele financiare şi materiale (dotări materiale, întreţinere, reparaţii,  salarizarea personalului)  ale centrului sunt susţinute de Consiliul Judeţean Argeş, care înţelege fenomenul cultural local şi îl sprijină nemijlocit ori de câte ori este nevoie.

 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:

 

             A.1.  Colaborarea cu instituţii care se adresează aceleiaşi comunităţi

       La nivelul  judeţului Argeş, există instituţii şi asociaţii care, prin  ofertele  instructiv-educative, cultural-artistice, constituie un puternic factor concurenţial, dar şi de cooperare şi parteneriat.

 Centrul de Cultură "Brătianu" a avut în perioada 2005-2011 oportunitatea unei bune colaborări cu :

-     Teatrul  Alexandru Davila

-      Muzeul Judeţean Argeş

        -     Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”

        -     Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti

                        -      Muzeul Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti

                        -      Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş

                        -      Palatul Copiilor din Piteşti

                        -      Casa de Cultură Mioveni

                        -       Liceul de Artă Dinu Lipatti

                        -       Casa de Cultură  Ştefăneşti

                        -      Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale

                        -       Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti

                        -       Centrul de Tip Familial Valea Mare

                        -       Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „Sf. Constantin şi Elena”

                        -       Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele  -Argeş

                        -         Asociaţia de pensionari „ Viaţă Lungă”  Mioveni

                        -        Grupul Vocal „ Armonia” - Centrul Cultural Piteşti

                        -        Asociaţia Naţională  „Cultul Eroilor” Argeş

                        -        Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

                        -        Asociaţia Rezerviştilor Argeş

                         -       Centrul de Prevenire şi Evaluare Antidrog

                 A.2.    Participarea instituţiei în calitate de partener, participant/la programe/proiecte europene/internaţionale

       - 2005-2008  gazdă a decernării premiilor  Festivalului  Internaţional “Nopţi de poezie”

        Festivalul de la Curtea de Argeş se înscrie printre cele 6 mari festivaluri de gen ale lumii contemporane: Struga (R. Macedonia); Las Palmas (Canare, Spania), Belgrad (Serbia); Medellin (Columbia); Trei Râuri (Canada) care întrunesc toate criteriile de mare festival profesionist.

       -din 2006 –prezent  Partener în Festivalul Şanselor Tale-Săptămâna educaţiei permanente în România

           Este un proiect iniţiat de Asociaţia Universităţilor Populare Germane în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei, Consiliul Naţional al Formării Profesionale al Adulţilor şi ANOFM.

       Sub titulatura “Lifelong Learning Week”, un complex de evenimente dedicate educaţiei adulţilor se derulează astăzi iîn peste 50 de ţări.

        -  din 2007-prezent partener în proiectul “Cetăţeanul în primul rând”,  proiect iniţiat  în 2005 de Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung, Reprezentanţa în România în colaborare cu Asociaţia Universităţilor Populare Germane.

Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung este fundaţia politică a social-democraţiei germane. Mandatul său constă în promovarea democraţiei, şi a înţelegerii internaţionale. În centrul activităţii ei sunt oamenii (sprijină, încurajează şi întăreşte grupuri de persoane care promovează valorile social-democraţiei), instituţiile (ajută la crearea şi întărirea instituţiilor care întruchipează valorile social-democraţiei) şi ideile (sprijină un discurs public care ar putea să iniţieze politici diverse în mod progresiv).

Rezultatele concrete ale proiectului: Bursele ,,Florica, Centrul de consiliere ,,Paşi spre viitor, Clubul de pictură  ,,Pasărea maiastră”.

        - 2005-2007 Partener în proiectul CSO-TEEA:”The Civil Society Organisations in Bulgaria and Romania On the Way Towards an Europe for All Ages". (Organizaţia Societăţii Civile în Bulgaria şi România: Pe drumul către o Europă pentru toate vârstele).

Coordonatorul proiectului a fost Asociaţia Znanie din  Sofia, Bulgaria, asociaţie care a obţinut şi finanţarea, cu un buget de 50.000 euro  şi  a vizat educaţia adulţilor.

Partenerii proiectului: Asociaţia Universităţilor Populare Germane reprezentanţele  din România şi Bulgaria, SREP (Societatea Română pentru Educaţie Permanentă) din România, Asociaţia Sedukon  din Republica Cehă.

Scopul proiectului  a fost de a întări capacitatea instituţională a reţelei de centre de educaţie a adulţilor din România, Bulgaria şi Germania, prin ateliere şi seminarii, vizite, crearea de parteneriate  şi cooperare prin platforma web ( prilej pentru potenţiale proiecte), asistenţă şi training pentru personalul care lucrează în centre de cultură, instituţii de educaţie a adulţilor din cele trei ţări, sprijinirea activităţii continue a persoanelor de vârsta a III-a şi implicarea lor în mod activ, prin activităţi educaţionale şi de formare conform standardelor europene.

      -2009 Partener în proiectul “History Project”

 Sarajevo- conferinţa regională „Remember For The Future” organizată de DVV Internaţional (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes), sub patronajul ministrului Culturii şi Sportului din Cantonul Sarajevo. Această ediţie s-a bucurat de participarea a circa treizeci de specialişti din centre de cultură, muzee naţionale, ori regionale din nouă ţări din sud-estul Europei: Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România şi Serbia.

Ţinta acestui proiect a fost  de a construi o imagine pozitivă  ţărilor vecine din Balcani Ghidul “Relatări balcanice. Bune practici despre istoria învăţării în sud estul Europei”  a fost rezultatul unei fructuoase munci a echipei History  în 2008. Este un ghid pentru  cei care lucrează în educaţia adulţilor, despre cum istoria ne poate aduce împreună.

Un accent deosebit s-a pus  pe găsirea unor noi modalităţi de atragere a copiilor şi tinerilor în muzee şi centre de cultură.

S-au identificat exemple de bune practici, experienţe sau proiecte din activitatea fiecărui  centru de cultură sau casă memorială,  din ţări din sud-estul Europei:  Albania, Bosnia –Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia.

Fiecare reprezentant al ţărilor menţionate a făcut o scurtă prezentare a instituţiei de cultură pe care o reprezintă şi a relatat aspecte şi dificultăţi ale  muncii lor.

- 2010 Partener în proiectul QualimoVET.

Nouă organizaţii din şase ţări din UE au luat parte la conferinţa finală de la  Bruxelles în perioada 20-22 octombrie 2010.

Acestui proiect i-a fost acordat un grant în cadrul Programului de învăţare continuă 2007-2013, Leonardo da Vinci, Proiecte multilaterale/Dezvoltare de Inovaţie.

La proiect au participat  centre de  cultură şi educaţia adulţilor, universităţi economice, asociaţii non guvernamentale din România,Germania, Austria, Ungaria, Spania şi Polonia. Toţi partenerii au contribuit în egală măsură la realizarea obiectivelor proiectului.

Proiectul a generat informaţii cuprinzătoare în stabilirea standardelor de calitate  în domeniul formării profesionale pentru tinerii dezavantajaţi din ţările partenere.

           -Liga Campionilor EBC*L – EBC*L Champions League –Tabăra de Engleza (decembrie 2010 )

            În decembrie 2010, s-a derulat la Vila Florica în parteneriat cu Asociaţia EuroED Bucureşti, Liga Campionilor EBC*L – EBC*L Champions League, proiect ce a oferit  tinerilor şansa de a deveni “Campioni în Domeniul Antreprenorial”.

           S-a organizat o fază naţională a acestei competiţii. În urma fazei naţionale a Ligii Campionilor EBC*L au fost  selectaţi 9 campioni naţionali- cei mai buni din Piteşti şi  Bucureşti. Cei 9 câştigători au participat la tabăra de engleză,  în perioada 7-11.12.2010.

             Tabăra a avut  ca scop pregătirea concursului internaţional prin îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză precum şi a celor antreprenoriale. Finalitatea acestei Ligi a fost participarea la  EBC*L Champions League International de la Viena.

 

 

A.3  Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media.

           Strategia  publicitară   în cazul unei instituţii de cultură inseamnă să regândeşti imaginea ei, sensibilizând  publicul  ţintă.

           Pe parcursul perioadei 2005-2011,  în ceea ce priveşte strategia publicitară, am  urmărit cu precădere promovarea şi imaginea instituţiei, prin înfiinţarea unui compartiment de marketing, prin intermediul căruia s-au materializat  următoarele activităţi specifice:

  - analizarea întregii game a oportunităţilor din cadrul comunităţii, atât pe palierul comunicării cu instituţiile publice, cât şi pe cel al relaţionării cu piaţa mass-media, implicându-ne în stabilirea unor  parteneriate şi colaborări, pe termen mediu şi lung.

  -  acţiuni de informare a instituţiilor publice şi a celorlalte organizaţii din cadrul comunităţii asupra  ofertei culturale a Centrului de Cultură "Brătianu", contribuind astfel,  la identificarea celor mai bune căi pentru  implicarea  în colaborări şi parteneriate instructiv-educative,  literar-artistice şi recreativ-distractive.

- s-au menţinut  relaţii publice pozitive cu toţi colaboratorii,  asigurând astfel  o imagine favorabilă instituţiei.

               - prin biroul de presă al Consiliului Judeţean Argeş şi mass-media, s-au oferit informaţii despre oferta  culturală, făcându-ne cunoscuţi diferitelor categorii de vizitatori din spaţiul argeşean si nu numai .

               - cel puţin odată pe an  s-a organizat  „Ziua porţilor deschise”.

                – vizitare gratuită  pe perioada Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului

               - s-au găzduit evenimente culturale, altele decât cele ale centrului (Festivalul Internaţional ,,Nopţi de Poezie” )

                - s-a participat  la evenimentele culturale ale judeţului Argeş

               - în anul 2010 s-a inaugurat în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului magazinul de suveniruri (icoane pe sticlă pictate de copii în cadrul taberelor de vară, ceramică personalizată, mape de prezentare, ouă încondeiate în cadrul taberelor din preajma Sfintelor Paşti )

                - s-au tipărit  bilete personalizate

                 -s-a instalat un panou  stradal  publicitar  cu o fotografie  a Vilei  „Florica”, cu programul de vizitare, pe şoseaua veche Bucureşti –Piteşti;  valoare:1372 lei

                -ca manager,  am participat la  şedinţele şi conferinţele de presă ale Consiliului Judeţean

                -  s-au tipărit materiale de promovare   (calendare, mape, agende, pixuri, flyere )    care s-au împărţit  în zone cu trafic intens, cu anunţuri despre oferta  noastră cultural educativă.  Acest lucru s-a realizat in anul 2011. Valoarea materialelor de promovare 2480 lei.

                - în anul 2009 s-au bătut  la Monetăria Statului medalii, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu  (124 buc.), pe care le-am oferit ca material de promovare la simpozionul ,,Brătienii în istoria românilor” organizat in fiecare an.  Valoare:  5950 lei.

                   - s-au realizat interviuri despre Vila Florica cu  managerul instituţiei,   publicate în presa scrisã sau transmise pe posturi de radio şi televiziune .

                   - s-au efectuat întâlniri cu elevi şi  studenţi, în vederea prezentării ofertei educaţionale. Acest lucru s-a realizat în cadrul Festivalului Şanselor Tale, organizat în fiecare an la Centrul de Cultură “Brătianu”.

            - în anul 2008  s-a realizat traducerea pliantului  cu prezentarea Vilei Florica în cinci  limbi: engleză, germană, italiană, rusă  şi spaniolă. Valoarea traducerii: 2950lei

                   - în anul 2009 am realizat  mape  de prezentare cu Vila Florica şi cu Biserica ,,Sf. Ioan Botezătorul” ( biserica construită de familia Brătianu) :1986 buc.=14.895 lei

       

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Instituţia parteneră

Centrul Ayurvedic Bucureşti

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş

Complexul de servicii pentru copii cu handicap din Valea Mare

Şcoala Nr. 2 „Vintilă Brătianu”, Ştefăneşti

Palatul Copiilor, Piteşti

Universitatea Populară Germană din România

Liceul “Dinu Lipatti” Piteşti

Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

Consiliul Judeţean al Vârstnicilor

Asociaţia Cultul Eroilor din Argeş

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere

 

Centrul Ayurvedic Bucureşti

Şcoala Nr. 2 „Vintilă Brătianu”, Ştefăneşti

Palatul Copiilor

Şcoala nr. 3 Ştefăneşti

Universitatea Populară Germană din România

Liceul “Dinu Lipatti” Piteşti

Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

 

 

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în dificultate „ Sfinţii Constantin şi Elena”

Şcoala nr. 3 Ştefăneşti

Palatul Copiilor

Şcoala nr. 2  din Ştefăneşti Şcoala din  Călineşti

Primăria Ştefăneşti

Casa de Cultură din Ştefăneşti 

Asociaţia „Viaţă Lungă” Mioveni

Penitenciarul Colibaşi

 

Asociaţia Tinerilor Progresişti, Piteşti

Şcoala generală Băbana

Asociaţia „Suflet pentru Suflet XXI”, Piteşti

Grupul de Acţiune Antidrog România

Şcoala „Radu Golescu”, Goleşti

Şcoala „Constantin Brâncoveanu”, Valea Mare

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Basarab I”, Piteşti

Şcoala Nr. 2 „Vintilă Brătianu”, Ştefăneşti

Palatul Copiilor, Piteşti

Spitalul de Geriatrie, Ştefăneşti

Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate „ Sf. Constantin şi Elena”, Piteşti

Asociaţia „Sprijin pentru Viaţă”, Piteşti

Liceul teoretic „Ion Barbu”, Piteşti

Centrul Cultural Piteşti

Asociaţia Culturală de Tineret „Vatra”, Piteşti

Centrul Cultural Mioveni

Grupul Şcolar „Mihai Viteazul”, Piteşti

Grupul Şcolar Ştefăneşti

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Argeş

Penitenciarul Colibaşi

Asociaţia de Tineret Ştiinţă şi Învăţământ SOLARIS

Liceul de artă „Dinu Lipatti”, Piteşti

Şcoala Specială, Valea Mare, Ştefăneşti 

 

Asociaţia „Viaţă Lungă” Mioveni

Penitenciarul Colibaşi

Corul Veteranilor-Piteşti

Universitatea Piteşti, secţia istorie

Grupul Şcolar nr. 2 Piteşti

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în dificultate „ Sfinţii Constantin şi Elena”

Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale

Şcoala nr. 3 Ştefăneşti

Asociaţia Euroed Bucureşti

 

Teatrul “Al. Davilla” Piteşti

Teatrul „Aşchiuţă” Piteşti

Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă

Centrul de Tip Familial Găvana

Palatul Copiilor

Şcoala nr. 2  din Ştefăneşti Şcoala din  Călineşti

Primăria Ştefăneşti

Casa de Cultură din Ştefăneşti 

Asociaţia „Viaţă Lungă” Mioveni

Penitenciarul Colibaşi

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Basarab I”, Piteşti

Corul Veteranilor-Piteşti

Căminul Cultural din Drajna

Căminul Cultural din Sviniţa

Casa de Cultură din Izvoarele

Universitatea Piteşti, secţia istorie

Grupul Şcolar nr. 2 Piteşti

 

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în dificultate „ Sfinţii Constantin şi Elena”

Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Tivale

Şcoala nr. 3 Ştefăneşti

Asociaţia Euroed Bucureşti

Cercul Militar Piteşti

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Argeş

Teatrul “Al. Davilla” Piteşti

Teatrul „Aşchiuţă” Piteşti

Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă

 

 

 

A.4   Reflectarea instituţiei în presa de specialitate 

          În perioada 2005-2011, au avut loc o serie de acţiuni culturale promovate în presa de specialitate. Colaboratorii noştri de la ediţiile simpozionului dedicat familiei Brătianu s-au prezentat cu o serie de studii, lucrări şi cercetări care au fost ulterior publicate. Pe baza studiilor efectuate şi a comunicărilor realizate, se lucrează în prezent la o monografie a familiei Brătianu.

          Iată câteva exemple de reflectare a instituţiei noastre în presa de specialitate:

 1. “Buletinul Argeşean”, octombrie 2008, pag. 31, “Brătienii in istoria românilor –ediţie jubiliară”; autor Paul Ioan Cruceană;
 2. Ziarul “România Liberă”, suplimentul Aldine, 24 octombrie 2008; “Florica, un loc de excepţie pentru istoria românilor”; autor prof. Mircea Dumitriu;
 3. “Buletinul Argeşean”, aprilie 2009, pag. 24-25, “Un fiu adoptiv al Argeşului- istoricul Anastase Iordache”; autor prof. Mircea Dumitriu;
 4. Ziarul “Timpul”, 7-13 octombrie 2010, nr. 4, “Moştenirea Brătienilor” ; autor prof. Mircea Dumitriu;
 5. “ 15 ani dvv-international Romania . Educaţia adulţilor “ autor Dr. Ellinor Haase pag. 172 -174

 

          Fiecare acţiune a instituţiei, începând cu anul 2006 a beneficiat de o promovare în mass-media prin comunicatele de presă publicate in ziarul “Argeşul” ( ziar local), prin recenzii făcute după acţiunile  culturale.

            Promovarea s-a făcut şi pe site-ul instituţiei ( www.culturabratianu.ro) şi prin interviuri acordate în direct la Radio România Antena Satelor.

A.5.    Profilul/portretul  beneficiarului actual

La nivelul instituţiei, sunt vizibile cateva categorii de beneficiari :

a)   Vizitatori

b)    Utilizatori  ai site-ului

c)    Beneficiari ai serviciilor de animaţie culturală şi instructiv-educativă.

        d)   Beneficiari ai serviciilor de alimentaţie publică, cazare, sala de şedinţe

 Conform datelor statistice, în perioada 2005-2011, au frecventat Centrul de Cultură “Brătianu”   un număr de 5000 vizitatori, persoane de toate vârstele şi toate categoriile socio-profesionale. Ponderea cea mai mare au reprezentat-o elevii (35 %). Următoarea categorie socio-profesională: cei cu profesii intelectuale (20 %), apoi pensionarii (40 %) şi studenţii (5 %). În ceea ce priveşte repartiţia utilizatorilor pe grupe de vârstă, cel mai mult au frecventat centrul utilizatorii cuprinşi în grupa de vârstă 8-18 ani, urmaţi apoi de persoanele cu vârste de peste 50 de ani .

        Copiii de la Centrele  de Tip Familial şi Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul  in Dificultate, precum şi Asociaţia de veterani de război,  au beneficiat de gratuitate la vizitarea instituţiei.

         Beneficiarii programelor noastre  culturale, pe perioada 2005-2011, au fost elevii, învăţătorii, profesorii, adulţii, pensionarii,  turiştii şi preşcolarii .

 

 

A.6.   Analiza utilizării spaţiilor instituţiei

             În perioada 2005-2011 Vila Florica a cunoscut renovări şi reamenajări periodice, astfel că Centrul de Cultură Brătianu, prin Consiliul Judeţean Argeş şi prin programele investiţionale anuale a susţinut dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale la standarde de calitate.

             Patrimoniul Centrului de Cultură Brătianu s-a extins în această perioadă, astfel că, în momentul de faţă, centrul dispune de spaţii de vizitare, prezentare, expoziţie cu vânzare, cazare, administrativ, de producţie, depozitare  şi arhivare  complet renovate. întreţinerea acestor spaţii impune eforturi financiare mari, datorită faptului că Vila Florica este un monument istoric vechi, construcţia datând încă din  anul 1821.

             Spaţiile de vizitare  (terasa de la primul etaj al vilei, terasa birou Ion I.C. Brătianu, salonul de primire, sufrageria, salonul turcesc, biroul lui Ion I.C. Brătianu, biblioteca suspendată, crama, salon masa dalată) reprezintă o suprafaţă de 590 m2 .

             Spaţiul expozitional  se află în corpul C al vilei,  unde s-a amenajat un magazin de suveniruri. El s-a inaugurat în anul 2010, cu ocazia manifestărilor dedicate  Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. Aici sunt expuse  spre vânzare ceramică personalizată,  precum şi icoane pe sticlă pictate de copiii de la şcolile şi liceele din judeţ cu ocazia taberelor de pictură organizate pe perioada verii şi a celor dinaintea Sfintelor Paşti. Suprafaţa acestui spaţiu este de 50 m2.

              Spaţiile de cazare ocupă o suprafaţă de 452 m2   şi se află în corpul A şi B al vilei.  Spaţiile destinate cazării au putut fi închiriate în baza unei solicitări scrise, aprobată de Consiliul Judeţean Argeş.  Aceste spaţii au asigurat cu precădere cazarea delegaţiilor ordonatorului principal de credite.  Sumele încasate din închirierea spaţiilor de cazare şi sala de şedinţe au constituit venituri extrabugetare ale centrului şi s-au utilizat pentru acoperirea cheltuielilor legate de intreţinerea lor. Persoanele juridice au putut beneficia la cerere de serviciile de cazare  şi închiriere sală de şedinţe contra cost, la tarifele aprobate de Consiliul Judeţean Argeş.                        

             Spaţiul administrativ  este în suprafaţă de 180 m2 (oficiile de la  terasă şi sufragerie, holurile de la  intrarea secundară şi de la  cramă)

             Spaţiul de producţie  îl reprezintă bucătăria, cu o singură anexă, în suprafaţă de  33m2

             Spaţiul  de depozitare:  în corpul B al vilei există două magazii cu produse alimentare şi o  magazie unde se găsesc mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare  întreţinerii parcului.  Parcul care înconjoară Vila Florica, ( aproximativ 2 ha)  se află    în îngrijirea  salariaţilor Centrului de Cultură "Brătianu".

             Spaţiul de  arhivare  ocupă o suprafaţă de  92 m2   şi se află la ultimul etaj al vilei,   în corpul A.

             Spaţiul aferent TESA (director, contabilitate, resurse umane,  cultură, casierie, birou administrativ)  reprezintă o suprafaţă de 75 m2

    Cele patru biblioteci ale Vilei Florica găzduiesc 5270 volume.

    Există un punct sanitar special amenajat pentru vizitatori.

                

A.7.   Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada 2005-2011: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, recondiţionări

                                                                                                          

Nr.

crt.

Denumirea proiectului/investiţiei

/reparaţiei

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 Valoare Deviz (Ron)

1.

Reparaţii şi revizie la acoperişul Centrului de Cultură "Brătianu"

 

 

 

 

 

 

 

60.700

2.

Reparaţii curente, zugrăveli, tencuieli la Corp A Vila Florica

 

 

 

 

 

 

 

20.825

3.

Proiect tehnic reparaţii curente  Vila Florica Corp B şi C

 

 

 

 

 

 

 

2.380

4.

Restaurare şi curăţare piatră Albeşti  faţada principală corp A

 

 

 

 

 

 

 

40.658

5.

Reparaţii grup sanitar şi oficiu cramă, efectuarea instalaţiilor sanitare şi procesul de finisaj

 

 

 

 

 

 

 

17.700

6.

 Reparaţii curente - executarea tencuieli şi zugrăveli exterioare şi interioare Corp C, executarea planşeului fals, a lambriului şi pardoselii Corp C (magazin de suveniruri), reparaţii acoperiş Corp C, reparaţia garsonierelor 11 şi 12 , a holului şi a băilor aferente acestora

 

 

 

 

 

 

 

27.383

7.

Reparaţie hidranţi şi sistem de alimentare cu apă

 

 

 

 

 

 

 

32.000

8.

Proiect tehnic Corp A, B, C (2010)

 

 

 

 

 

 

 

34.070

9.

Reparaţii acoperiş şi copertină terasă faţada principală (2010)

 

 

 

 

 

 

 

35.900

10

Lucrări de investiţii-lucrări de reparaţii faţade şi învelitori

 

 

 

 

 

 

 

74.700

11

Lucrări de investiţii-lucrări de restaurare (rep.int.şi amenajări ext. terasă)

 

 

 

 

 

 

 

86.439

12

Lucrări de ignifugare pod Vila Florica Corp A şi B

 

 

 

 

 

 

 

14.880

13

Revizii instalaţii electrice corp A.B.C

 

 

 

 

 

 

 

18.973

14

Lucrări de reparaţii şi zugrăveli (2011)

 

 

 

 

 

 

 

15.973

15

Lucrări de reparaţii la instalaţii apă

 

 

 

 

 

 

 

26.610

16

Cabina filtru apă (uşa acces +învelitoare)

 

 

 

 

 

 

 

5.485

17

Reparaţie tencuială beci,  tratament la pereţi cu produse absorbante, remediat tocuri uşi+ferestre la beci

 

 

 

 

 

 

 

19.508

18

Reparare şi recondiţionare mobilier, recondiţionare tocuri şi căptuşeli uşi corp A, recondiţionare lambriuri corp A (sufragerie, biblioteca parter, salonul de primire,  oficiu terasă)

 

 

 

 

 

 

 

17.825

19

Reparaţii la instalaţiile termice din cramă (calorifere), montaj calorifere

 

 

 

 

 

 

 

8763

20

Recondiţionat fotolii, canapele în spaţiile de cazare, corp A

 

 

 

 

 

 

 

4400

21

Recondiţionat parchet corp A în spaţiile de cazare, vizitare şi primire

 

 

 

 

 

 

 

6054

28

Lucrări de reparaţii la grupurile sanitare din spaţiile de cazare şi primire corp A

 

 

 

 

 

 

 

160.30

29

Reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă şi hidranţi şi a aleii principale

 

 

 

 

 

 

 

31.89

30

Reparaţia capitală privind termosistemul terasă (copertina faţada principală) şi acoperiş

 

 

 

 

 

 

 

44.790

 

 

B . Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei

 

     B.1 Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei

                 Bursele de studiu  ,,Florica,,   -proiect propriu al participării noastre la proiectul national ,,Cetăţeanul în primul rând,,.  Anul 2008 a fost primul an în care s-au acordat aceste burse.   Criteriile de acordare a burselor au fost: media anuală a elevilor să fie de 9,50, iar venitul pe familie trebuie să fie de  500 lei. Bursele s-au acordat pe o perioadă de doi ani unui număr de 12 elevi de la Şcoala generală nr. 2  Vintilă Brătianu din Ştefăneşti. Aceste burse în prezent nu mai sunt acordate.

                   Clubul de pictură ,,Pasărea maiastră ,,   -un alt proiect propriu al instituţiei noastre realizat în cadrul proiectului naţional ,,Cetăţeanul în primul rând,,.   Copii, preşcolari, elevi din ciclul primar şi gimnazial, se întâlnesc la Casa de Cultură din Ştefăneşti pentru a lua lecţii de pictură sub îndrumarea  unui profesor. Clubul funcţionează şi în prezent.

                    Centrul de consiliere şcolară ,,Paşi spre viitor,,    -proiect propriu al Centrului de Cultură "Brătianu", desprins din proiectul naţional ,,Cetăţeanul în primul rând,,.   În cadrul acestui proiect învăţători din cadrul Şcolii nr. 3 Ştefăneşti Sat rămân după ore cu elevii care vor să înveţe, au posibilităţi, dar care nu pot fi ajutaţi de familiile lor. Centrul de consiliere este activ şi acum cu rezultate, datorate muncii dascălilor de la aceasta şcoală ( în principal institutor Doiniţa Stoica).

                   ,,Clubul Seniorilor,,   proiect propriu al instituţiei noastre desprins din proiectul CSO-TEEA :”The Civil Society Organisations in Bulgaria and Romania On the Way Towards an Europe for All Ages".  Proiectul a fost scris de Asociaţia Znanie din  Sofia, Bulgaria,  asociaţie care a obţinut şi finanţarea.  Proiectul a urmărit cu precădere organizarea unor activităţi de club adresate persoanelor în vârstă din oraşul Ştefăneşti.

 

Clubul a funcţionat pe parcursul unui an de zile, în ciuda mediatizării acestuia.

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nr. de proiecte

16

16

17

20

23

33

35

 

 

 

 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei

 

 

 

Câteva dintre proictele şi acţiunile noastre de-a lungul timpului :

 

“Tradiţia sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul în familia Bratianu”

   

          De marea sărbătoare creştină a  Sfântului Ioan  i-am comemorat  pe marii  oameni politici din familia Brătianu care au purtat acest nume.

                

“Hai să dăm mână cu mână”

            Această manifestare a fost dedicată zilei de 24 ianuarie ce semnifică “Mica Unire” realizată de Alexandru Ioan Cuza pe 24 ianuarie 1859.

                                     

“Dragobetele sărută fetele”

  Concursul “Cel mai bun recitator al unei poezii de dragoste”

  Concursul de dans ”Şi totuşi există iubire”

  Concursul de declaraţii de dragoste

  “Parada costumului popular”-  concurs pentru cel mai frumos costum popular muscelean

   Vernisaje : Expoziţia tinerei pictoriţe Irina Aldea şi Expoziţia de desen, podoabe din mărgele şi origami realizată de copiii de la Şcoala nr.2 din Ştefăneşti

 

  “Tabăra de Mărţişoare”

 Participanţi: Copiii de la Centrul de Tip Familial Valea Mare, de la Şcoala nr. 2 “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti şi Şcoala nr. 3 din Ştefăneşti. Obiceiul marţişorului s-a păstrat până în zilele noastre  la cotele sensibilităţii de altă dată.

 

“Ziua Internaţionala a Femeii”

   O recunoaştere a contribuţiei doamnelor la dezvoltarea societăţii.  Participanţi: Asociaţia de Pensionari „Viaţă Lungă” din Mioveni, Centrul de Tip Familial Valea Mare şi Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în dificultate „ Sfinţii Constantin şi Elena”.  

“Micii actori”

Cu ocazia “Zilei Internaţionale a Teatrului”, concurs de teatru cu două secţiuni, şi anume: monolog   şi teatru scurt.

       Juriu de specialitate (actori de la Teatrul “Alexandru Davila” şi profesori de la “Palatul Copiilor” din Piteşti).

„Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii”

        Beneficiari: elevii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în dificultate  “Sf. Constantin şi Elena” din Piteşti.

“Tabăra  de încondeiat ouă”

Încondeiatul ouălor ocupă un loc deosebit în arta populară românească. Această artă este încă foarte vie în diferitele regiuni etnografice din România. 

Pentru instituţia noastră, Tabăra de încondeiat ouă a devenit deja tradiţie şi un moment aşteptat de cei pasionaţi de arta de a încondeia ouă.

 

Tradiţii la români „Sângiorgiu sau Cavalerul Trac”

            De-a lungul anilor, acţiunea a fost organizată cât mai aproape de sărbătoarea “Sfântului Gheorghe” şi dedicată unui important membru al familiei care a purtat acest nume sfânt: marele istoric Gheorghe Brătianu  ( profesor universitar; membru titular al Academiei Române din 1942).

“La pas prin Europa

acţiune desfăşurată sub deviza Uniunii Europene - „Unitate în diversitate”.

 

În parteneriat cu Penitenciarul Colibaşi şi Biblioteca Judeţeană Argeş - ,,Ziua Adolescentului ‘’.

Adolescenţa este vârsta întrebărilor, a îndoielilor, dar adolescenţii sunt totuşi viitorul societăţii.

„Copil ca tine am fost şi eu”     

activităţi creative pentru copii (desene pe asfalt, jocuri)

program susţinut de Palatul Copiilor din Piteşti: piese de teatru, dansuri indiene şi irlandeze

actorii  de la Teatrul  de Copii şi Tineret “Aşchiuţă” din Piteşti: Bănică Nicolae şi Slătioreanu George.

 

“Tabăra de şah”       

          Scopul organizării acestei tabere este educaţia permanentă a copiilor şi în afara şcolii, deoarece şahul este o modalitate extrordinară pentru copii de a-şi consolida imaginea,  încrederea în sine, gândirea, tactica şi observarea.

                                                              

“Tabăra de pictat icoane pe sticlă”

          Obiectivele organizării taberei au fost atinse: copiii au realizat performanţe  artistice şi au păstrat  permanent legătura cu instituţiile de cultură locale

 

Spectacolul de muzică populară „Şi-aşa-mi vine câte-un gând, mai dorule...”.

 

Acţiunea a făcut parte din ciclul de manifestări dedicate Sărbătorilor  Argeşului şi Muscelului.

 

Invitaţi

Ansamblul de dansuri populare sârbeşti “Dunav” din Mehedinţi, condus de Balaci Zivita;

Ansamblul folcloric “Poeniţa” din Drajna, Prahova coordonat  de Marin Văcărelu şi Daniel Săcuianu – program de dansuri şi muzică populară din zona Prahovei; solişti vocali;

Ansamblul folcloric “Izvoraşul” al Centrului Cultural din Izvoarele, Prahova, coordonat de Diaconu Ion si Burcea Raluca - program de muzică şi dans popular din Valea Teleajenului;

Ansamblul “Dorul” al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi orchestra “Doina Argeşului”;

Ansamblul “Floricica de la Bîrla” coordonat de Ioan Neacşu

Ansamblul de căluşari de la Stolnici, vătaf Petru Mavala, coordonat de Sebastian Pupăza- Roşu

 

 “Mostenirea Bratienilor. Arc peste timp”

Expoziţia de fotografii şi obiecte personale ce au aparţinut familiei Brătianu

  Acţiunea a făcut  parte din ciclul de manifestări dedicate “Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului”

                            

 

                            “Tinereţe fără bătrâneţe “

              - concert coral dedicat vârstnicilor susţinut de Corul Veteranilor din Piteşti

      -conferinţă susţinută de reprezentanţii Corului Veteranilor din Piteşti cu tema ,,Elogiul tinereţii fără bătrâneţe

      -club de şah şi table, precum şi alte activităţi care au  putut fi desfăşurate de reprezentanţii vârstei a treia

     -seniorii de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele, Argeş

 

Tabăra de tradiţii „Sumedru la Florica”

Temele  lucrărilor  de  artă  decorativă  au  fost  inspirate  din tradiţiile  populare  care  însoţesc  sărbătoarea  Sfântului  Mare  Mucenic  Dimitrie, Izvorâtorul  de  Mir, petrecută în  mod  deosebit  în  această  parte  a  zonei  folclorice  muscelene.

 

Festivalul de teatru  pentru amatori “Thalia Fest”

manifestare  de natură cultural-artistică cu două  secţiuni, trupe de teatru si monolog, pe grupe de vârstă (liceeni şi adulţi)

          Juriul concursului a fost format din  profesori de specialitate/actori, regizori  care au urmărit omogenitatea trupei, talentul actoricesc, creativitatea şi inovaţia regizorală, stăpânirea limbajului scenic.

        

          Obiectivele organizării Festivalului de Teatru:

-realizarea de  performanţe  artistice

- păstrarea  permanent a legăturii  cu instituţiile de cultură locale

-implicarea într-o manieră tot mai activă şi mai susţinută în activitatea extraşcolară

- schimbul de experienţă între participanţi

-descoperirea de tinere talente

Parteneriate incheiate cu :

 • Penitenciarul Colibaşi
 • Palatul Copiilor
 • Cercul Militar

 

 

Consiliul Judeţean Argeş 
Centrul De Cultură
"Brătianu"  Spitalul De Geriatrie Din Ştefăneşti
Centrul Ayurvedic Din Bucureşti

Scopul organizării acestei manifestări  culturale a fost  educaţia permanentă  a seniorilor în sensul unei vieţi active  şi sănătoase până la vârste înaintate.

 

 

4 august 2006

Centrul de îngrijire şi asistenţă din Piteşti

Geriatria românească şi istoria geriatriei

 

 

SEMINAR BULGARIA 15-20 Iunie 2007
 Vizita de studiu
CSO_TEAA The Civil Society Organizations in Bulgaria and Romania

 

Proiectul “Cetăţeanul în primul nd”
Seminar Sibiu 4-7 martie 2007
Implicarea activă a cetăţenilor în viaţa comunităţii locale

 

 

Anul 2006

Stat funcţii

Organigrama

 

22 de posturi, din care 5 vacante

Patru compartimente: administrativ întreţinere; strategie culturală; resurse umane-marketing; financiar-contabil;

Anul 2007

Hotărârea CJ Argeş nr. 11/08.02

Stat funcţii

Organigrama

 

27 de posturi, din care 8 vacante

Patru compartimente: administrativ întreţinere; strategie culturală; resurse umane-marketing; financiar-contabil;

Anul 2008

Hotărârea CJ Argeş nr. 22/19.03

Stat funcţii

Organigrama

 

30 de  posturi, din  care 5 vacante

Patru compartimente: administrativ întreţinere; strategie culturală; resurse umane-marketing; financiar-contabil;

Anul 2009

Hotărârea CJ Argeş nr. 50/13.04

Stat funcţii

Organigrama

 

26 de posturi, din care 3 vacante

Patru compartimente: administrativ întreţinere; strategie culturală; resurse umane-marketing; financiar-contabil;

Patru compartimente : intretinere; strategie culturala; resurse umane-marketing; financiar-contabil si administrativ;

Anul 2010

Hotărârea CJ Argeş nr. 147/11.08

Stat funcţii

Organigrama

 

8 posturi; niciun post vacant;

Patru compartimente: întreţinere; strategie culturală; resurse umane-marketing; financiar-contabil şi administrativ;

Anul 2011

 

Stat funcţii

Organigrama

 

7 posturi, din care 1 post vacant;

 

Patru compartimente: întreţinere; strategie culturală; resurse umane-marketing; financiar-contabil şi administrativ;

 

 

C. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei

 

Tipul cursului

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Curs de ospătar

6 salariaţi

 

 

 

 

 

Curs de cameristă

3 salariaţi

 

 

 

 

 

Curs de operator calculator

 

1 salariat

 

 

 

 

Cursul ECDL-start

 

1 salariat

 

 

 

 

Cursuri de resurse umane

1 salariat

1 salariat

 

2 salariaţi

 

 

Curs de achiziţii publice

 

1 salariat

1 salariat

1 salariat

 

 

Curs de management public

 

 

 

1 salariat

 

 

Curs de dezvoltarea capacităţii manageriale în administraţia publică locală

 

 

1 salariat

 

 

 

Curs de buget, finanţe, contabilitate publică

 

1 salariat

 

 

 

 

Curs de scriere de proiecte

 

 

1 salariat

 

 

 

Curs de managementul relaţiilor publice şi comunicare

 

 

1 salariat

 

 

 

Stagiu de perfecţionare profesională cu o durată de 720 ore (240 ore pregătire teoretică şi 480 ore pregătire practică) în vederea obţinerii calificării de fochist

 

 

1 salariat

 

 

 

Stagiu de perfecţionare profesională cu o durată de 720 ore (240 ore pregătire teoretică şi 480 ore pregătire practică) în vederea obţinerii calificării de fochist

 

 

1 salariat

 

 

 

Curs de comunicare eficientă

 

 

 

 

10 salariaţi

 

Cursuri de igienă

 

10 salariaţi

 

 

 

 

Curs de managementul proiectelor

1 salariat

 

 

 

 

 

ECDL-4 module

 

 

1 salariat

 

 

 

Curs de limba engleza-8 luni

 

 

1 salariat

 

 

 

Obţinerea permisului European de conducere a calculatorului ECDL START

 

 

1 salariat

 

 

 

Stagiu de perfecţionare profesională cu o durată de 2 ani în vederea obţinerii masteratului în contabilitate managerială

1 salariat

 

 

 

 

 

Stagiu de perfecţionare profesională cu o durată de 2 ani în vederea obţinerii masteratului în administraţie şi servicii publice

 

 

1 salariat

 

 

 

Stagiu de perfecţionare profesională cu o durată de 2 ani în vederea obţinerii masteratului în administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate

 

 

 

 

 

1 salariat

Cursul pilot din cadrul proiectului EBC*L Blended Learning.

 

 

 

 

 

 

3 salariati

Gestionarea documentelor unei instituţii publice

 

 

 

 

 

1 salariat

Bazele administraţiei eficiente

 

 

 

 

 

1 salariat

Expert achiziţii publice şi utilizare SEAP

 

 

 

 

 

1 salariat

Controlul financiar şi fiscal în instituţiile publice

 

 

 

 

 

1 salariat

Managementul, timpului priorităţilor şi stresului

 

 

 

 

 

1 salariat

Buget, finanţe, contabilitate

 

 

 

 

 

1 salariat

Implementarea sistemului de control intern/managerial la instituţiile publice

 

 

 

 

 

1 salariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea personalului din instituţie

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nr. de salariaţi promovaţi

1

5

9

9

1

-

1

 

Sancţiuni

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

5

1

5

1

0

0

 

c. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme de control în perioada 2006 – 2011

Anul/ Audit intern

Denumirea raportului de audit

Nr. recomandări

Gradul de implementare

2006 / AI Consiliului Judeţean Argeş

Legalitatea şi regularitatea conducerii evidenţei contabile şi tehnic-operative.

Respectarea metodologiei de organizare şi valorificare a rezultatelor inventarierii anuale. Organizarea şi efectuarea CFP.

Managementul resurselor umane

8

Implementate 100%

2006 / AI Consiliului Judetean Arges

Evaluarea activităţii personalului din compartimentele administrativ şi secretariat

7

 

Implementate 100%

2007 / AI Consiliului Judeţean Argeş

Analiza modului de angajare şi utilizare a creditelor alocate de Consiliul Judeţean Argeş

6

Implementate 100%

2008 / AI Consiliului Judeţean Argeş

Managementul resurselor umane:

-organizarea recrutării personalului, stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului

- pregătirea profesională a personalului

- gestionarea dosarelor profesionale, a carnetelor de muncă şi arhivarea documentelor

15

Implementate 100%

2008 / AI Consiliului Judeţean Argeş

Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia

27

Implementate 100%

2009 / AI Consiliului Judeţean Argeş

Auditul proiectelor de buget. Existenţa, integritatea bunurilor de valori materiale şi băneşti. Utilizarea resurselor în mod economic, eficace şi eficient.

14

Implementate 100%

2011 / AI Consiliuuil Judeţean Argeş

Auditul activităţii financiar-contabile.

24

Implementate 100%

 

 

D.   Situaţia economico-financiară a instituţiei pe perioada 2006-2011

D.1. Execuţia bugetară a perioadei 2006-2011

                               - bugetul de venituri (subvenţii şi venituri proprii)

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL BUGET

690,000.00

810,224.00

1,160,169.00

1,039,000.00

976,327.00

1,130,649.00

Buget din subvenţii

540,000.00

644,348.00

990,000.00

892,000.00

764,600.00

1,036,100.00

Buget din venituri proprii

150,000.00

165,876.00

170,169.00

147,000.00

211,727.00

94,549.00

 

 

-          bugetul de cheltuieli (personal, bunuri şi servicii, cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere)

 

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total cheltuieli

770.000,00

854.605,00

1.118.200,00

981.976,00

1.116.000,00

1.111.551,00

Cheltuieli de personal

261.400,00

230.214,00

400.000,00

461.162,00

280.800,00

94.089,00

Bunuri şi servicii

268.600,00

531.611,00

557.050,00

471.967,00

530.799,00

783.788,00

Chelt. întreţinere

168.860,00

40.669,00

42.000,00

43.500,00

-

25.000,00

Cheltuieli de capital

23.000,00

36.315,00

51.879,00

-

115.058,00

161.139,00

Alte cheltuieli

48.140,00

15.796,00

67.271,00

5.347,00

189.343,00

47.535,00

 

 

D.2. Cheltuieli de investiţii (estimări şi realizări) în perioada 2006-2011

 

Nr.

crt

Denumirea proiectului/investiţiei

Tip proiect

Deviz estimat

Deviz realizat

1.

Reparaţii şi revizie la acoperişul Centrului de Cultură "Bratianu" (2005)

mare

62.000

60.700

2.

Reparaţii curente, zugrăveli, tencuieli la Corp A vila (2006)

mediu

21.000

20.825

3.

Server (2007)

mediu

12.500

12.000

4.

Calculatoare Fujitsu 4 buc (2007)

mediu

17.000

16.700

5.

Generator (2007)

mici

3.500

3.300

6.

Covor 1buc. (2007)

mici

2.500

2.000

7.

Proiect tehnic Reparaţii curente Centrul de Cultură "Bratianu" Corp B si C (2007)

mici

2.500

2.380

8.

Sistem informatic integrat DAVA (2008)

mediu

12.000

11.610

9.

Restaurare şi curăţare piatra Albeşti (2008)

mediu

41.000

40.658,73

10.

Reparaţii grup sanitar şi oficiu cramă, efectuarea instalaţiilor sanitare şi procesul de finisaj (2008)

mediu

17.900

17.700

11.

Reparaţii curente - executarea tencuieli şi zugrăveli exterioare şi interioare Corp C, executarea planşeului fals, a lambriului şi pardoselii Corp C, reparaţii acoperiş Corp C (2009)

mediu

27.600

27.383

12.

Reparaţie hidranţi şi sistem de alimentare cu apă (2010)

mediu

32.700

32.000

13.

Motocositoare dotată cu freză de zăpadă (2010)

mediu

13.400

13.100

14.

Proiect tehnic Corp A, B, C (2010)

mediu

34.200

34.070

15.

Reparaţii acoperiş şi copertina faţadă principala (2010)

mediu

36.000

35.900

16

Lucrări de investiţii-lucrări de reparaţii faţade şi învelitori (2011)

mare

75.000

74.700

17

Lucrări de investiţii-lucrări de restaurare (rep.int. şi amenajări ext. terasă) (2011)

mare

87.500

86.439

18

Lucrări de ignifugare (2011)

mediu

15.000

14.880

19

Revizii instalaţii electrice corp A, B, C (2011)

mediu

19.200

18.973

20

Lucrări de reparaţii şi zugrăveli (2011)

mediu

16.400

15.973

21

Lucrări de reparaţii la instalaţii apă (2011)

mediu

26.800

26.610

 

D.3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grad de acoperire din venituri proprii din act. de bază a chelt. instituţiei

0.37

0.11

0.10

1.91

0.12

0.32

Grad de acoperire din venituri proprii realizate din alte activităţi a chelt. instituţiei

19.37

19.30

15.12

14.78

18.85

8.18

Grad de acoperire din venituri  proprii realizate din prestări servicii culturale în cadrul parteneriatelor a chelt.instituţiei

-

-

-

-

-

-

 

D.4. Gradul de creştere a veniturilor proprii în total venituri

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grad de creştere a venit. proprii în total venituri

19.48

19.41

14.01

14.15

18.97

8.36

 

D.5. Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli

33.95

26.94

35.77

46.96

25.16

0.08

 

 

D.6. Ponderea cheltuielilor de capital  din bugetul total

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total

3.33

4.48

4.47

-

11.78

14.25

 

D.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ponderea chelt. de salarii în subvenţii

48.41

35.73

40.40

51.70

36.73

9.08

 

 

D.8. Cheltuieli pe beneficiar din subvenţii/venituri proprii

 

INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Chelt. pe beneficiar din subvenţii

1,421.05

1,534.16

2,690.22

1,445.71

2,022.75

1,114.09

 Chelt. pe beneficiar din venituri proprii

394.74

394.94

462.42

238.25

560.12

101.67

 

 

E. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice institutiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului

În cazul în care Vila Florica va rămâne în proprietatea Consiliului Judeţean Argeş  (în prezent revendicată), strategia pe termen  scurt, mediu şi lung  a Centrului de Cultură „Brătianu” presupune:

 

I.   Definirea  obiectivelor

I.a.   Redactarea de proiecte de restaurare-conservare în vederea obţinerii de finanţări din fonduri centrale şi europene 

 I.b  Alocarea în bugetul  propriu, a fondurilor pentru protecţia patrimoniului, conservarea nu doar a monumentului istoric propriu-zis, ci şi a parcului ce îl înconjoară 

 I.c  Conservarea şi  împrospătarea expoziţiilor permanente (icoane pe sticlă, obiecte personale şi fotografii  ale familiei Bratianu)

I.d     Program de restaurare şi conservare a obiectelor de mobilier originale:

             biblioteca suspendată (corp A)                           

             bufetul de la terasă (corp A)                               

             biblioteca de la sala de şedinţe (corp B)            

I.e      Promovarea unor politici de informare ( presa mass media, site-ul instituţiei) asupra locului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Cultură  „Brătianu”, promovarea imaginii centrului

I.f      Redimensionarea, consolidarea şi repoziţionarea Vilei Florica  în comunitate, ca for public polarizator de evenimente culturale şi de educaţie non formală

 

II.   Analiza  SWOT                                

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 

Poziţionare geografică favorabilă; varietatea peisajului (amplasare într-o zonă aflată într-un parc dendrologic)

lipsa unei parcări adecvate pentru vizitatori individuali şi pentru grupuri mari

 

Structura de cazare şi alimentaţie publică proprie

CCB dispune de  o forţă de munca flexibilă şi specializată

Are o colecţie  de documente, fotografii şi obiecte personale ale familiei Brătianu

infrastructura  din interiorul parcului aflată într-o  stare  de degradare (alee secundară parc)

 

 

Colaborarea cu personalităţi din domeniul ştiinţific,  cultural şi istoric

 

-salariaţi ai compartimentului strategie culturală fără studii de specialitate în biblioteconomie (înregistrarea şi arhivarea cărţilor deficitară în acest moment)

 

Parteneriate  încheiate cu instituţiile de învăţământ  din oraşele Piteşti şi Ştefăneşti

 

sistemul de remuneraţie slab în administraţia publică  (nivelul scăzut al salarizării personalului)

-fluctuaţia personalului

-blocarea posturilor în administraţia publică (imposibilitatea angajării)

-desfiinţarea posturilor vacante

 

lipsa interesului tinerilor  pentru cultură

 

audienţa redusă pentru evenimentele culturale ale instituţiei noastre în raport cu numărul de şcoli din localitate, mai ales în timpul vacanţelor şcolare

 

Utilizarea mijloacelor moderne de informare şi instruire

 

Instituţia noastră –instrument esenţial pentru educaţia permanentă, educaţia adulţilor şi dezvoltarea culturală a tinerilor

Cladire şi parc revendicate în momentul de faţă,  ceea ce ne face să fim numai parteneri în proiectele  cu finanţare europeană

Nivel scăzut al investiţiilor pentru infrastructura şi logistica instituţiei

Colecţii îmbătrânite

Insuficienţa resurselor financiare

 

Prevederea în bugetul instituţiei a unor sume pentru  specializarea şi perfecţionarea profesională

sistem slab de iluminare în exteriorul vilei (în parc) şi pe  aleea secundară

 

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 

Necesitatea  pentru programe de formare şi perfectionare

Poluare culturală, amploarea fenomenului kitch

 

Potenţial de dezvoltare a turismului cultural

 

Existenţa unor parteneriate naţionale şi internaţionale ce permit în prezent desfăşurarea la Ştefăneşti a unor evenimente artistice internaţionale  de calitate:

-  Organizarea unor cursuri de perfecţionare,  sisteme de certificare europeană de formare profesională în parteneriat cu Asociaţia EUROED (centru naţional de instruire şi testare ) (atunci când există cerere):

-EBCL Certificatul european de competenţă în afaceri (sistem de certificare europeană în domeniul business-lui şi antreprenoriatului, gestionat de Centrul Internaţional pentru EBCL din Viena. Certificatul oferă expertiză în managementul afacerilor la nivel trans-European.)

-Xpert Personal Business Skills (XPBS)- Competenţe sociale în intreprinderi, administraţie şi alte tipuri de organizaţii) sistem de certificare europeană în domeniul antreprenorial. Sistemul oferă cunoştinţe şi abilităţi în trei domenii cheie: Managementul proiectelor, Negociere,  dscutare şi argumentare, Formarea şi conducerea echipelor de succes.

            -Xpert-European Computer Passport-sistem evoluat de certificare europeană în domeniul IT recunoscut la nivel european.

 Este un sistem evoluat al certificării utilizatorilor PC pentru domeniile economic şi administrativ, respectiv al certificării în IT pentru secretariat şi domeniul administrativ

-Partener în proiectul “Cetăţeanul în primul rând”, proiect initiat de Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung , Reprezentanţa în România în colaborare cu Asociaţia Universităţilor Populare Germane.

- Partener în „Festivalul Şanselor Tale”- Săptămana educaţiei permanente în România este un proiect iniţiat de Asociaţia Universităţilor Populare Germane în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor (eveniment aflat la a III-a ediţie ) (anual)

-Partener în Proiectul “Seniorii” (Proiect naţional )

 -Protocoale de colaborare

Teama de schimbări majore în anumite zone ale sistemului

 

 

 

 

III.   Definirea de strategii în funcţie de obiective şi de rezultatele  SWOT -ului

 

               Principalele obiective urmărite a fi atinse în cadrul strategiei pe termen scurt mediu şi lung a Centrului de Cultură „Brătianu” sunt orientate în următoarele direcţii:

 

1.         redactarea de proiecte de restaurare-conservare pentru Vila Florica, monument de categoria A,  în vederea obţinerii de finanţări din fonduri centrale şi europene 

 - specializarea unor angajaţi ai Vilei Florica în marketing cultural şi în managementul proiectelor culturale,  cursuri care vor asigura însuşirea competenţelor necesare dezvoltării de proiecte din ce în ce mai necesare şi promovarea corespunzătoare a imaginii instituţiei 

 -  prevederea în bugetul instituţiei a unor sume pentru specializarea şi pregătirea profesională

 

 2. alocarea în bugetul  propriu  a fondurilor pentru protecţia patrimoniului, conservarea nu doar a monumentului istoric propriu-zis, ci şi a parcului ce îl înconjoară scop în care se vor urmări atingerea următoarelor obiective:

        - plantări de brazi albi, pini, tuia

- modernizarea sistemului de iluminat în parc

       - reabilitarea infrastructurii in interiorul parcului

        - consolidarea  întregii reţele de garduri;

        - supravegherea video a parcului şi a vilei

        - refacerea drumului secundar de acces care ajunge în spatele corpului B al Vilei Florica

        - refacerea aleilor secundare din interiorul parcului  ce duc la grupul statutar „La Vulturi”, la schitul monahal şi la corpul A al vilei

       - întărirea fundaţiei grupului  statuar „La Vulturi”

        - reparaţia capitală a acoperişului corpurilor A, B şi C

        - alocarea de fonduri pentru asigurarea eşalonată a bunurilor din patrimoniul cultural mobil (interiorul vilei: plafoane, biblioteci, mobilier)

 

3.      Conservarea şi  împrospătarea expoziţiilor permanente

 - icoane pe sticlă, obiecte personale şi fotografii  ale familiei Brătianu 

  - organizarea de  tabere de creaţie si pictură  icoane pe sticlă

 

  4Program de restaurare şi conservare a obiectelor de mobilier originale

 - biblioteca suspendată                     (corp A)                           

 - bufetul de la terasă                         (corp A)                           

 - biblioteca de la sala de sedinţe       (corp B)        

 

   5. Promovarea unor politici de informare ( presa, mass media, site-ul instituţiei) asupra locului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Cultură „Brătianu”, promovarea imaginii centrului

Se vor avea  în vedere:

-          pliante,

-          articole în presa locală şi în reviste de specialitate,  

-          organizarea de simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice,  participarea la acest gen de manifestări organizate în ţară de instituţii similare

-          publicitate,   

              -         reactualizarea permanentă a paginii web  (www.culturabratianu.ro) ,  informaţii foarte diverse cât mai frecvent actualizate, youtube, poze, linkuri, articole pe blogul instituţiei

           -         crearea unui blog, ca bază de discuţii pe diverse tematici  cultural-educative, care  oferă avantajele unei informaţii detaliate, mereu actualizate, şi ale unui impact emoţional puternic. Blogul  are capacitatea de a fideliza clienţii  şi  este un excelent mijloc de a aduce vizitatori noi.
          -         campanie radio, prin realizarea unui spot publicitar, difuzat la ore de maximă audienţă, dimineaţa, înainte şi după ştiri

         -          printuri în ziare şi reviste (exclus tabloidele), pe a doua pagină, unde are vizibilitate maximă. Prinţul va fi tipărit zilnic. Flexibilitatea campaniei de presa constă în targetarea eficientă a grupului ţintă

         -           bannere online (site-uri pe care va apărea site-ul: www.culturabratianu.ro )

         -           publicitate outdoor, plasarea de panouri publicitare în cele mai circulate zone din Piteşti

         -           continuarea premiilor  acordate de Centrul de Cultură  “Brătianu”  la festivaluri si expoziţii (Festivalul Teatrului de Studio, Expoziţia  de icoane “Rugămu-ne Ţie” , Festivalul de poezie  “Ion Pillat”)

         -           campanii prin email, mesaje publicitare privind oferta de servicii a centrului

 

  6. Redimensionarea, consolidarea şi repoziţionarea Vilei Florica  în comunitate, ca  for public polarizator de evenimente culturale şi de educaţie non formala

 - promovarea unui învăţământ non-formal deschis care să încurajeze competiţia şi creativitatea şi care să vizeze educaţia permanentă

- organizarea de   programe de formare continuă,   cursuri de perfecţionare în parteneriat cu instituţii de profil

- dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale culturale şi cu şcoli pentru realizarea unei educaţii non formale

-  organizarea în cadrul centrului a unor acţiuni culturale diverse, în parteneriat cu alte instituţii culturale şi cu organizaţii neguvernamentale

 - continuarea proiectelor culturale care se adresează elevilor, urmărindu-se familiarizarea lor cu expoziţiile de pictură, fotografii

 - alocarea de fonduri anuale pentru achiziţionarea de opere de artă şi fond de carte

          (dezvoltarea permanentă a fondului de carte)

 - expoziţii  şi lansări de carte, festivaluri, simpozioane, consacrate personalităţilor argeşene

 - promovarea personalităţilor culturale locale prin diferite programe şi acţiuni

 

           Oferta culturală a instituţiei trebuie să corespundă exigenţelor şi nevoilor culturale ale argeşenilor şi nu numai.

            Proiecţia  activităţilor culturale în decursul unui an al centrului  ar putea fi:

 

 

 

Activităţi culturale

-  150 de ani de la Unirea lui Cuza                                                                                     ianuarie

-  Sărbători la români:  “Dragobetele sărută fetele”                                                          februarie 

-  Tabăra de mărţişoare                                                                                                       februarie

-  Ziua Internaţionala a femeii –  Decernare diplome de excelenţă                                    martie 

-  Ziua mondială  a teatrului – spectacole de teatru                                                            27 martie

-  Ziua internaţională a cărţii pentru copii                                                                           2 aprilie 

-  Ziua planetei Pământ                                                                                                        aprilie

-  Tradiţii la români “Sângiorgiu sau Cavalerul trac” ( Ziua forţelor terestre române)       23 aprilie 

- Expoziţie naţională de icoane “ Rugămu-ne Ţie”                                                             aprilie 

- Ziua Europei – concurs  cu premii                                                                                    9 mai

- Masa rotundă ”Monarhia in România”                                                                              10 mai

- Ziua adolescentului  în România                                                                                        mai

- Ziua Internţională a copilului                                                                                            1 iunie

- Ziua eroilor – depunere de coroane                                                                                     5 iunie

- Tabăra de pictură– “icoane pe sticlă”                                                                                  iulie

-  Simpozionul Naţional “Brătienii în istoria românilor”

- Ziua Internaţională a vârstnicilor ”Tinereţe fără bătrâneţe”                                             1 octombrie

- Concursul de creaţie poetică “Ion Pillat: “Acolo unde-n Argeş”                                    octombrie

- Tabăra de tradiţii “Sumedru la Florica”                                                                             octombrie

- Festivalul Şanselor Tale                                          în prima săptămână din noiembrie a fiecărui an

- Ziua mondială a diabetului                                                                                                 noiembrie

-  Ziua Naţională a României                                                                                              1 decembrie

- Moş Crăciun în vizită la Florica                                                                                      6 decembrie

 

 

 

Estimări privind atragerea altor categorii de beneficiari

Evident, aceste estimări sunt puternic condiţionate de:

          - austeritatea maximă a acestui nou an de criză financiară în plan judeţean, naţional şi european,

          - evoluţiile social-economice şi demografice imprevizibile încă la nivelul  contextului general incert,

         - dificultatea realizării unui trend semnificativ ascendent la nivelul ţării şi al comunităţii noastre pentru  noua perioadă de management,

         - nivelul modest al alocaţiilor bugetare pentru achiziţii de documente (carte, periodice, DVD-uri, CD-uri), dotări funcţionale, optimizări de spaţii şi cheltuieli de capital)

Toate aceste aspecte impun o anumită rezervă asupra direcţiei şi genului de schimbări ce se vor înregistra în următorii  ani în structura şi ponderea unor  categorii de beneficiari

De aceea :

- dacă se vor putea face angajări în sistemul bugetar

- dacă la nivelul  judeţului Arges se va realiza o înviorare a mediului social-economic, vizibilă prin  creşterea numărului de locuri de muncă şi a nivelului de trai

- dacă va creşte numărul parteneriatelor dintre instituţiile de învăţământ  şi cele de cultură

- atunci putem discuta de un număr mai mare de beneficiari ai serviciilor cultural educative  şi grupul ţintă va avea un spectru mult mai larg

 

 

IV.     ANALIZA COST-BENEFICII PENTRU FIECARE STRATEGIE PROPUSĂ

 

Analiza se efectuează în funcţie de studiile de fezabilitate realizate pentru fiecare obiectiv specific

•     pentru realizarea măsurilor care necesită cheltuieli mari vor fi făcute eforturi de atragere de fonduri.

 

V.    MÂSURI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN CADRUL CENTRULUI DE CULTURĂ "BRĂTIANU":

 

- intensificarea reţelelor de colaborare la nivel naţional  cu centre culturale din ţară, universităţi, organizaţii non-guvernamentale

- o mai amplă monitorizare a activităţii compartimentului  strategie culturală, compartiment cu o activitate redusă  în cadrul instituţiei în acest moment

- angajarea unei persoane cu studii de biblioteconomie (arhivistică) în cadrul compartimentului  strategie culturală

- angajarea  a încă unei persoane cu studii de specialitate în compartimentul  financiar-contabil (cu studii superioare  de contabilitate şi informatică de gestiune)

- vizite ale directorilor de instituţii de cultură din ţară la Centrul de Cultură „ Brătianu ” , schimburi de experienţă:

-  analiza activităţii centrelor de cultură din alte oraşe

 -„ training ”-modalităţi de accesare a fondurilor extrabugetare naţionale şi europene,  managementul proiectelor şi granturilor

- instruirea personalului  din conducere (managerul centrului) ,  şi din compartimentul cultural al instituţiei pentru a fi furnizor de formare profesională continuă. Cheltuielile cu instruirea personalului sunt cheltuieli eligibile.

- cursuri de perfecţionare pentru salariaţii din compartimentul administrativ întreţinere

-cursuri dedicate managementului de proiect, care vor contribui la creşterea profesionalismului angajaţilor

- analiza periodică a organigramei, a numărului de posturi pe compartimente şi a statului de funcţii, reactualizarea lor în funcţie de necesităţi

- analiza şi adaptarea  ROF, ROI, şi a fişelor de post ale salariaţilor  în comparaţie cu realitatea din instituţie

-creşterea responsabilităţii la toate nivelele structurii organizatorice ale Centrului de Cultură „Brătianu”

 

 

F. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate

 

F.1. Evoluţia economico-financiară a instituţiei în perioada 2012-2016 cu menţionarea resurselor financiare  necesare de alocat de către autoritate

 

Nr. crt

Denumirea investiţiei/ reparaţiei

Suma estimată

Sursa de finanţare

Anul

realizării

1.

Autotutilitară

50.000

subvenţii

2012

2.

Proiect şi reparaţii terasă Corp B, faţada estică

50.000

subvenţii

2012

3.

Paratrăznet Corp A+B+C

21.650

venituri proprii

2013

4.

Reparaţie alee secundară intrare parc

100.000

subvenţii

2013

5.

Hotă + plită profesională

55.000

subvenţii şi venituri proprii

2014

6.

Proiect restaurare Grup Statuar „La Vulturi”

20.000

venituri proprii

2015

7.

Restaurare Grup Statuar „La Vulturi”

35.000

subvenţii

2015

8.

Reparaţii acoperiş Corp B+C

165.000

subvenţii

2016

 

 

f.2. Veniturile proprii estimate a fi realizate din principalele activităţi ale instituţiei în perioada 2012-2016

 

INDICATOR

Estimari

2012

Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari

2016

TOTAL VENITURI:

90

92

95

98

100

taxa vizitare

3

3

4

4

4

din alimentaţie publică

61

62

62

64

65

din cazare

22

23

22

23

24

taxa sală şedinţă

2

2

3

3

3

taxa fotografiere / filmare

1

1

2

2

2

vânzări mat. promovare

1

1

2

2

2

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Proces verbal 

0

992/22.06

1330/2.08

1695/21.09

1844/9.10

2224/13.12

296/21.02

759/25.04

1414/11.07

1579/30.07

2353/15.11

2498/05.12

218/06.02

458/13.03

997/4.06

1523/2.10

1907/09.12

 

336/11.03

1282/9.09

 

230/19.05

187/2.03

425/31.05

2209/31.08

2327/27.09

3163/5.12

Activitatea Consiliului de Administraţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu aleasă consideraţie,

Simona Şerban

Director, Centrul de Cultură “Brătianu”

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

2012

 

               

        În cursul anului 2012 activitatea Centrului de Cultură „Brătianu” s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul activităţilor culturale aprobat pentru anul 2012.

      A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:

             a.1

 Centrul de Cultură „Brătianu” a avut iîn anul 2012 oportunitatea unei bune colaborări cu: 

-     Teatrul  Alexandru Davila

 • Muzeul Judeţean Argeş
 • Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”
 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti
 •  Muzeul Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
 • Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş
 • Palatul Copiilor din Piteşti
 • Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti
 • Centrul de Tip Familial Valea Mare
 • Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „ Sf. Constantin şi Elena”
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele  -Argeş
 • Grupul Vocal „ Armonia”- Centrul Cultural Piteşti
 • Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

 

                 a.2. Participarea instituţiei în calitate de partener/participant la programe/proiecte europene/internaţionale

       

 • Titlul proiectului : CAME- European Network of Education in Cultural Awareness for Ethnic Minority and Migrant Elders

 

 • Ţările partenere:

Germania, Kreisvolkshochschule Verden

Norvegia, Studieforbundet Folkuniversitetet

Italia, ARACNE – associazione di promozione sociale

România, ASOCIAŢIA ‘EUROED’  în colaborare cu Centrul de Cultură “Brătianu”

Polonia, Studium Jezykow Obcych, Spolka Jawna

Marea Britanie, Kingston University

Franţa, Greta du Velay

 • Obiectivele şi scopul proiectului: Proiectul şi-a propus să influenţeze sistemele de formare profesională şi practicile din cadrul sectorului de sănătate şi îngrijire, inclusiv furnizarea produselor de diseminare a rezultatelor, care au fost dezvoltate în cadrul proiectului finalizat - transfer de inovare "CA-ME".
 • Grupul ţintă: seniorii.
 • Activităţile derulate în cadrul proiectului :

-Prima întâlnire, Verden, 24 – 26.11.2010

-A doua întâlnire, Lodz, 23 – 25.03.2011

-A treia întâlnire, Napoli, 05 – 07.10.2011

-A patra întâlnire, Bucureşti, 18 – 19.04.2012

Aici s-au desfăşurat:

 • Ateliere de lucru, şi anume: de pictură; ceramică; sculptură.
 • Work-shopuri: prezentarea CA-ME: realizările de până acum
 • Evaluarea întâlnirii
 • Vizitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din Piteşti ( centru de îngrijire bătrâni)

Obiectivele proiectului:

 • De a creşte abilităţile personalului formator prin diseminare de module.
 • Formatori şi profesori din şapte ţări trebuie să înveţe să utilizeze materialele de instruire

          Grupurile ţintă: seniorii, persoanele de vârsta a III-a.

 

 

-A cincea întâlnire, Oslo, 2-6.06.2012

 

Proiectul  INVOLVE:

 

            În perioada 24.03-28.03.2012 a avut loc cea de-a V-a întîlnire la Napoli-Italia a partenerilor din proiectul “INVOLVEment of learners with low educational background into the lifelong learning process “ , şi anume : România; Cehia; Italia; Austria; Turcia.

            Din partea României, în vederea schimbului de experienţă cu instituţii similare din Italia,  au  participat Centrul de Cultură “Brătianu”  şi Asociaţia “EUROED”.

 Scopul proiectului a fost acela de a implica şi motiva oamenii cu un nivel scăzut de studii pentru a participa la educaţie avansată.

 

   Conform datelor statistice, în anul 2012, au frecventat Centrul de Cultură “Brătianu” un număr de 1200 vizitatori, persoane de toate vârstele şi toate categoriile socio-profesionale. Ponderea cea mai mare au reprezentat-o elevii (35 %). Următoarea categorie socio-preofesională: cei cu profesii intelectuale (20 %), apoi pensionarii (40 %) şi studenţii (5 %). În ceea ce priveşte repartiţia utilizatorilor pe grupe de vârstă, cel mai mult au frecventat centrul utilizatorii cuprinşi în grupa de vârstă 8-18 ani , urmaţi apoi de persoanele cu vârste de peste 50 de ani .

        Copiii de la Centrele  de Tip Familial şi Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul  în Dificultate, precum şi Asociaţiile de veterani de război,  au beneficiat de gratuitate la vizitarea instituţiei .

         Beneficiarii programelor noastre  culturale, în anul 2012, au fost elevii, învăţătorii, profesorii, adulţii, pensionarii , turiştii şi preşcolarii.

 

 

a.3  Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media.

Strategia    publicitară   în cazul unei instituţii de cultură înseamnă să regândeşti imaginea ei,  sensibilizand    publicul    ţintă.

           Pe parcursul anului 2012 în ceea ce priveşte strategia publicitară, am  urmărit cu precădere promovarea şi imaginea instituţiei, prin compartimentul de marketing, prin intermediul căruia s-au materializat  următoarele activităţi specifice:

  - analizarea întregii game a oportunităţilor din cadrul comunităţii, atât pe palierul comunicării cu instituţiile publice, cât şi pe cel al relaţionării cu piaţa mass-media, implicându-ne în stabilirea unor  parteneriate şi colaborări, pe termen mediu şi lung

 -  acţiuni de informare a instituţiilor publice şi a celorlalte organizaţii din cadrul comunităţii asupra  ofertei culturale a Centrului de Cultură „Brătianu”, contribuind astfel,  la identificarea celor mai bune căi pentru  implicarea  în colaborări şi parteneriate instructiv-educative,  literar-artistice şi recreativ-distractive.

a.4 Reflectarea instituţiei în presa de specialitate 

          În data de 9.04.2012, TVR Craiova a realizat un reportaj având ca subiect activitatea pe linie culturală a instituţiei noastre, dar şi prezentarea monumentului istoric; acesta s-a difuzat în ziua de Paşte ( 15.04.2012)  pe canalul naţional TVR 3.

 1. În data de 24.05.2012, canalul Digi 24  a realizat un documentar  despre Centrul de Cultură “Brătianu”, prezentând şi o serie de imagini de la  domeniul Brătienilor. Acesta s-a difuzat în data de 25.05.2012 pe canalul de ştiri Digi24. De asemenea, materialul despre instituţia noastră a fost postat pe site-ul: digi24.ro.
 2. În data de 21.06.2012, TV Muscel a difuzat o emisiune ce a avut ca invitat pe d-na director Simona Şerban. Dânsa a prezentat activitatea culturală a instituţiei de-a lungul timpului, şi a fost difuzat şi un film pe tema respectivă.
 3. În data de 4.07.2012, d-na director a acordat un amplu interviu la Radio Oltenia Craiova despre Tabăra de logopedie din 6-8 iulie 2012, care a suscitat un mare interes.
 4. Toate  acţiunile  culturale organizate de instituţia noastră  au fost popularizate prin:
  1. Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Argeş
  2. Site-ul instituţiei
  3. Afişe, bannere, pliante
  4. Ziare locale
  5. Site-uri : argesul.info; www.ziarulfaclia.ro; ro.stiri.yahoo; www.bitpress.ro; www.skytrip.ro;www.adevarul.rowww.sapteseri.ro; www.infocompanies.com;

 

 

EVENIMENTE  CULTURALE  2012

 

   1. 23 ianuarie - “ Hai să dăm mână cu mână ”.

Programul a constat în prezentarea unor scenete cu tema Micii Uniri, susţinerea de momente artistice,  expoziţii, discuţii, parada costumului popular.

Participanţi: Corul Veteranilor din Piteşti, copii de la Grădiniţa nr. 2 Ştefăneşti, Şcoala  nr. 2 “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, Şcoala Călineşti Vale, Grupul Şcolar de Construcţiii nr. 2 Piteşti, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate “Sfinţii Constantin şi Elena”  din Piteşti, Centrul de tip familial din Găvana, precum şi dl. Paul Cruceană

  

  2. 08 februarie - concursul “Cine ştie câştigă!”

Au avut loc concursuri de desen “Cine termină primul”; concurs de cunoştinţe generale între participanţi ; concurs de aptitudini artistico-plastice.

Participanţi: Şcoala nr.2 “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, Grădiniţa cu program normal nr. 2 din Ştefăneşti şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Ştefăneşti.

 

 3. 24 februarie – acţiunea ”Sărbătoarea la români –Dragobetele sărută fetele”,

Timp de peste trei ore, cei 250 de spectatori au asistat  la un program artistic ce a cuprins trei concursuri cu premii, dansuri recital de folk, scenete, etc.

Participanţi:   Palatul Copiilor din Piteşti; Centrul Cultural Piteşti; Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti; Grădiniţa cu Program Normal şi Grădiniţa cu Program Prelungit din Ştefăneşti; Şcoala nr. 3 din Ştefăneşti; Şcoala din Călineşti; Casa de Cultură din Ştefăneşti; Primăria oraşului Ştefăneşti; Grupul vocal folcloric „Doruri argeşene”, al Asociaţiei „Eurosenior” a pensionarilor şi expropiaţilor din România.

 

4.  27-29 februarie  -  “Tabăra de Mărţişoare” –atelier de creaţie .

Prin această   tabără am dorit să revenim la obiceiurile de 1 Martie care existau în familiile noastre când eram mici.

Participanţi: Copiii de la Centrul de Tip Familial Valea Mare, de la Şcoala nr. 3 din Ştefăneşti şi Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în dificultateSf. Constantin şi Elena din Piteşti. Mărţişoarele au fost date seniorilor din centrele de asistenţă socială.

 

5.  7 martie - masa rotundă cu tema  “Şi ele fac parte din neamul Brătienilor”.

 Invitaţii au prezentat materiale prin care s-a oglindit viaţa de familie la Florica, amintind de Pia Brătianu, Sabina   Cantacuzino şi Eliza Brătianu.

Participanţi: prof.univ.dr. Maria Georgescu, Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, departamentul Relaţii internaţionale, istorie, filosofie, împreună cu un grup de studenţi; prof. dr. Vasile Novac; prof. Robert Zidaru de la Liceul „Ion Barbu” din Piteşti.

 

6.  30 martie –Simpozionul naţional “Activitatea politică şi poezia lui Ion Pillat”,.

 S-a desfăşurat un concurs de recitat poezii de Ion Pillat, în acest scop s-au înscris copiii de la Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti şi de la Grupul Şcolar Ştefăneşti.

Participanţi: reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor din România şi ai Facultaţii de Litere din Piteşti, dr. Roxana Sorescu, Bucureşti,

prof. Robert Zidaru, Liceul „Ion Barbu” din Piteşti, ziaristul Paul Ioan Cruceană, dr. Carmen Brăgaru.

 

7.   2 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii.

Copiii mai curajoşi au participat în mod interactiv la lecturarea unor poveşti scrise de Thomas Anderson, descoperind şi învaţând o lume aparte, cu noi experienţe şi surprize alături de actorii Nicolae Bănică şi Gabriela Roşu.

 

8.   9-13 aprilie Tabăra de încondeiat ouă.

În cadrul Taberei de încondeiat ouă s-au organizat ateliere de lucru, şi anume: atelier de pictat ceramică; atelier de pictură pe ouă din ceramică; expoziţie de costume populare tradiţionale; atelier de sculptură în lemn şi artă tradiţională; atelier de încondeiat ouă.

Participanţi: copiii de la şcolile din Ştefăneşti,un grup de deţinuţi de la Penitenciarul Colibaşi,măicuţele de la Schitul Florica.

    

9.   24 mai „Ziua Eroilor” .

Participanţi: Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti, Şcoala nr. 3 Ştefăneşti

 

10.   25 mai - „137 de ani de PNL”.

 

Printre participanţi au fost: preşedintele de onoare al PNL – Mircea Ionescu Quintus, preşedintele fondator PNL 1990 – Radu Câmpeanu, preşedintele Senatului PNL – Dinu Zamfirescu, liderul PNL-Crin Antonescu.

 

11.   25 mai - “Ziua Europeană a parcurilor” .

Acţiunea de ecologizare a avut ca obiectiv parcul dendrologic de la Florica.

Participanţi: Şcoala nr. 3 Ştefăneşti, Complexul de Tip Familial Valea Mare, Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti.

 

  12.  19 iunie - concurs - “Copiii au talent ”.

 Acţiunea a constat în  concursuri precum :

-cel mai frumos desen pe asfalt

-concurs de cunoştinţe generale între participanţi

- concurs de aptitudini artistico-plastice

   Participanţi: Grădiniţa cu program normal nr. 2 din Ştefăneşti şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Ştefăneşti.                       

 

 13.   6-8 iulie - Tabăra de logopedie

Tabăra a ţinut  cont de afecţiunile copiilor din centru, şi anume deficienţa intelectuală sau mintală. Aceasta s-a desfăşurat  la Centrul de Tip Familial Valea Mare în parteneriat cu Centrul de Protezare Auditivă şi Logopedie AUDIOLUX Bucureşti.

 

 

14. 30 iulie - 5 august - Tabăra de dezvoltare a lucrului manual la copii

Cei care au participat au beneficiat  de îndrumarea şi coordonarea unui meşter popular din Covasna- dna Magdalena Zabet.

Participanţi: Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti, Şcoala nr. 3 Ştefăneşti.

 

15.  13- 19 august - Tabăra de pictat icoane pe sticlă

 Scopul acestei tabere de abilităţi  a fost acela de a-i învăţa pe participanţi  meşteşugul tradiţional al picturii pe sticlă, promovarea calităţii, respectarea canonului în realizarea icoanei pe sticlă.

Participanţi: Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti, Şcoala nr. 3 Ştefăneşti, un grup de deţinuţi de la Penitenciarul  Colibaşi

 

 16.  20  august - Manifestări dedicate  lui Ionel Brătianu.

 Simpozionul a avut două secţiuni şi anume:

secţiunea I: susţinerea conferinţelor

secţiunea II: prezentarea lucrării “Florica–file de monografie”

Participanţi: dl. prof. dr. Apostol Stan de la Bucureşti si dl. Dinu Zamfirescu, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc”, Bucureşti. dl. vicepreşedinte  al Consiliului Judeţean Argeş Ion Popa, dl primar al oraşului Ştefăneşti Bărbuceanu Dorin.

           

17.  20- 24 august - Tabăra de şah.

Scopul organizării unei astfel de tabere a fost acela ca şahul poate influenţa dezvoltarea inteligenţei celor care practică acest joc al minţii, îmbunătăţind, cu siguranţă, memoria, datorită problemelor complexe pe care le oferă spre rezolvare.

Participanţi: Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti.

 

 18.   7-9 septembrie - Festivalul de teatru  pentru  amatori “Thalia Fest”.

Festivalul de Teatru este de natură cultural-artistică şi   a avut două  secţiuni, pe grupe de vârstă  ( liceeni şi adulţi ):

-trupe de teatru

-monolog

 Participanţi: Palatul copiilor Piteşti, Trupa NOI(I) Călăraşi, Trupa ROBERTO, Piteşti.     

 

 19.      01 octombrie – Ziua Internațională a vârstnicului “long life education “

Scopul organizării acestei manifestări a fost omagierea contribuţiei pe care persoanele vârstnice au adus-o în entităţile din care provin. Actiunea a avut loc la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Pitești

Participanţi: Ansamblul „Doruri Argeșene” al Asociației Euroseniorilor a Pensionarilor din România şi solistul Tiberiu Hărăguș de la Centrul Cultural Pitești

   

 20.      22-25 octombrie – „Sâmedru  la  Florica”.

Participanţi: Ansamblul cultural  “Dunav” din comuna Sviniţa, judeţul Mehedinţi; Ansamblul “Dorul” al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş; Ansambluri de dans de la Palatul Copiilor; Ansambluri de dans de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti;Grupul vocal “Armonia”, coordonat de Tiberiu Hărăguş.

 

                                                           

   21.    22 noiembrie  Simpozionul Naţional  “ Brătienii în istoria românilor ”  .

 Temele abordate au fost  mai vaste, referindu-se atât la membrii familiei cât şi la faptele Brătienilor.     

 Participanţi: Dinu Zamfirescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Cercetare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc,București.

Profesor Smaranda Aurică, cavaler al ordinului “Meritul Cultural”; Profesor Robert Zidaru, liceul “Ion Barbu” Pitești; Radu Oprea, consilier superior Direcția Cultură si Patrimoniul Național al Județului Argeș; Profesor Dr. Ioan Todea, București; Profesor Dr. Maksutovici Gelcu, București; Paul Ioan Cruceană - ziarist, București; Profesor gr.II Mircea Dumitriu, București.

 

22.. În data de 17 decembrie 2012, Centrul de Cultură “Brătianu” cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş  a deschis seria  manifestărilor dedicate sărbătorilor de Crăciun.

Manifestările intitulate “Moş Crăciun în vizită la Florica” s-au desfăşuarat pe o perioadă de 5 zile şi anume în 17, 18, 19, 20 şi 21 decembrie 2012.

La aceste manifestări au  luat parte:

- copii de la Şcoala Specială Valea Mare

- copiii angajaţilor Consiliului Judeţean Argeş

- copiii angajaţilor Centrului de Cultură “Brătianu”

   Alături de părinţi  şi într-o atmosfera caldă, tipică sărbătorilor de Crăciun, cu bradul împodobit, cu lumina lumânărilor, cu multă beteală , copiii au luat  parte la manifestări absolut minunate.

Invitaţii au  savurat un program realizat de regizorul Nicolae Bănică şi actriţa Gabriela Roşu.

La sfârşitul programului, Moş Crăciun a sosit încărcat de daruri pentru micuţii invitaţi. Copiii au dansat şi au  cântat  alături de Moş  Crăciun, iar la final au primit de la acesta cadourile mult aşteptate.

 

 

B. Resurse umane :

 

Anul 2012

 

Stat funcţii

Organigrama

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 20/17.08.2012

8 posturi, din care 3 post vacant;

 

trei compartimente : strategie culturală; resurse umane-marketing, achiziţii publice; financiar-contabil;

 

 

 

C. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei

 

 

Tipul cursului

2012

Expert al sistemului de control intern managerial la entităţile publice

1 salariat

Comunicare şi relaţii publice

1 salariat

Expert achiziţii publice şi utilizare SEAP

1 salariat

Controlul financiar şi fiscal în instituţiile publice

1 salariat

Manager proiect

1 salariat

 

1 salariat

 

Promovarea personalului din instituţie

 

 

2012

Nr. de salariaţi promovaţi

2

 

 

 

                                                    Sancţiuni

 

2012

0

 

c. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme de control în anul 2012

 

Anul/ Audit intern

Denumirea raportului de audit

Nr. recomandări

Gradul de implementare

2012 / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Puica Nicolae” Argeş

Analiza organizării apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

4

Implementate 100%

 

 

D.   Situaţia economico-financiară a instituţiei în anul 2012

 

1. Execuţia bugetară pe 2012

 

   - bugetul de venituri (subvenţii şi venituri proprii)   

 

INDICATOR

2012

TOTAL BUGET

1.115.000,00

Buget din subvenţii

1.025.000,00

Buget din venituri proprii

     90.000,00

 

 • bugetul de cheltuieli (personal, bunuri şi servicii, cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere)

 

INDICATOR

2012

Total cheltuieli

1.115.000,00

Cheltuieli de personal

125.000,00

Bunuri şi servicii

318.200,00

Chelt. întreţinere

50.000,00

Cheltuieli de capital

101.500,00

Alte cheltuieli

520.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cheltuieli de investiţii (estimări şi realizări ) în  2012

 

 

Nr.

crt

Denumirea proiectului/investiţiei

Tip proiect

Deviz estimat

Deviz realizat

22

Achiziţie autoutilitară Ford Transit

mare

79.500

79.225

23

Licenţe Ara Software Group

mici

1.400

1.190

 

 

3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei

 

INDICATOR

2012

Grad de acoperire din venituri proprii din act. de bază a chelt. instituţiei

0.6

Grad de acoperire din venituri proprii realizate din alte activităţi a chelt. instituţiei

8.4

Grad de acoperire din venituri  proprii realizate din prestări servicii culturale în cadrul parteneriatelor a chelt.instituţiei

-

 

4. Gradul de creştere a veniturilor proprii în total venituri

 

INDICATOR

2012

Grad de creştere a venit. proprii în total venituri

9.00

 

5. Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli

 

INDICATOR

2012

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli

10.48

 

6. Ponderea cheltuielilor de capital  din bugetul total

 

INDICATOR

2012

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total

7.21

 

7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii

 

INDICATOR

2012

Ponderea chelt. de salarii în subvenţii

11.53

 

8. Cheltuieli pe beneficiar din subvenţii/venituri proprii

 

INDICATOR

2012

 Chelt. pe beneficiar din subvenţii

655.68

 Chelt. pe beneficiar din venituri proprii

65.69

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

2013

 

               

        În cursul anului 2013 activitatea Centrului de Cultură „Brătianu” s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul activităţilor culturale aprobat pentru anul 2013 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş Nr. 4/30.01.2013.

       Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:

 Centrul de Cultură „Brătianu” a avut în anul 2013 oportunitatea unei bune colaborări cu: 

-     Teatrul  Alexandru Davila

 • Muzeul Judeţean Argeş
 • Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu"
 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti
 •  Muzeul Naţional al  Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
 • Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş
 • Palatul Copiilor din Piteşti
 • Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti
 • Centrul de Tip Familial Valea Mare
 • Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „ Sf. Constantin şi Elena”
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele  -Argeş
 • Grupul Vocal „ Armonia”- Centrul Cultural Piteşti
 • Asociaţia Veteranilor de Război Argeş

 

          Participarea instituţiei în calitate de partener/participant la programe/proiecte europene/internaţionale

       Titlul proiectului: WELCOME -  un proiect depus în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, subprogramul Parteneriate Grundtvig.

         Ţările partenere:

Thüringer Volkshochschulverband e.V., Germania – coordonatorul proiectului

De-Charles Resources Ltd, UK – partener;

Caritasverband Iserlohn e. V., Germania – partener;

Asociaţia “EUROED”  şi Centrul de Cultură “Brătianu”-  România - parteneri;

Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s., Cehia – partener.

 • Obiectivele şi scopul proiectului:

1) Sprijinirea centrelor de educaţie pentru adulţi, astfel încât acestea să devină mai primitoare pentru persoanele cu dizabilităţi, prin sensibilizarea şi profesionalizarea personalului didactic şi de management.

2) Crearea de reţele între centrele locale şi asociaţiile de învăţământ pentru persoanele cu dizabilităţi, îmbunătăţind astfel rata de participare şi includere a adulţilor  cu dizabilităţi în activităţile de educaţia adulţilor.

 • Grupul ţintă: persoanele cu dizabilităţi
 • Activităţile derulate în cadrul proiectului:

       1) Jena, Germania, 7 – 10 Octombrie 2012. S-au distribuit clar sarcinile pentru fiecare partener şi s-au stabilit datele pentru următoarele întâlniri.

       2) Carlisle, UK, 20 – 23 Martie 2013. Au fost prezentate rezultatele primului studiu, inclusiv exemple de bună practică identificate în fiecare din ţările participante. A fost prezentat proiectul local “Heathland Farms” şi s-a stabilit vizitarea instituţiilor care prezintă exemple de bună practică din fiecare ţară. Totodată a fost prezentată pagina web a proiectului şi au fost purtate discuţii despre design şi conţinut. O altă temă a acestei întâlniri a constat în legislaţia pentru persoanele cu dizabilităţi, deficienţele centrelor de educaţia adulţilor, precum şi priorităţile acestora. În cadrul celei de-a doua întâlniri s-a vizitat Centrul “Greystone Community”.

         3) Zlin, Cehia, 23 – 26 Iunie 2013. S-a discutat despre raportul intermediar, despre logoul şi pagina web a proiectului http://varietytown.weebly.com/welcome-201214.html, partenerul englez “Variety Town” fiind responsabil pentru elaborarea şi actualizarea paginii web. În cadrul celei de-a treia întâlniri s-a vizitat Akropolis Uherské Hradište.

         4)  Piteşti, Ştefăneşti, România, 14 Octombrie 2013. S-au vizitat Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic- România, filiala Argeş-Centrul de Socializare NOVA, primul centru de zi de drept privat,  sălile de kinetoterapie, de consiliere şi mai ales atelierul pentru reparaţii şi distribuţii pentru dispozitive medicale necesare locomoţiei.

 

 

 

 

EVENIMENTE  CULTURALE  2013

 

 

 

 

1. 24 ianuarie 2013  -   “Hai să dăm mână cu mână”.  Au participat elevii şcolilor 2 și 3  din Ștefăneşti, cu scurte momente artistice, cântece și poezii, iar la sfârşit  invitaţii s-au prins în Hora Unirii.

 

 

2. 14 februarie 2013-   concursul “Cine ştie câştigă!”,  ediţia a II-a. Partenerii acestui eveniment au fost: Grădiniţa cu program normal “Vintilă Brătianu” din Ștefăneşti şi Grădinița cu program prelungit “Vintilă Brătianu”.  Concursul dintre cele două echipe a constat în întreceri din domenii diferite: aptitudini artistico-plastice, poezie şi cultură generală.

 

SAM_1171.JPG 3.  22 februarie 2013-  ”Sărbătoarea la români –DRAGOBETELE”, ediţia a IX-a. Acest eveniment dedicat dragostei a constat într-un concurs între Școala gimnazială „Vintilă Brătianu”  şi  Şcoala primară Nr. 2 din Ștefăneşti. Elevii acestor şcoli s-au întrecut timp de două ore în probe de recitat poezii şi probe de dans (vals, tango şi periniţă).

 

SAM_1587.JPG 4.  25-28 februarie 2013  a V-a ediţie a “Taberei de mărţişoare şi origami” – ateliere de creaţie.  În primele trei zile ale acțiunii copiii de la Centrul de Tip Familal Valea Mare şi  cei de la Școala gimnazială „Vintilă Brătianu” din Ștefăneşti au confecţionat mărțişoare, iar în data de 28 februarie 2013 acestea au fost oferite senioarelor de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Piteşti.

 

 5.  6 martie 2013  -   “Şi ele fac parte din neamul Brătienilor”,   ediţia a II-a. Au fost prezenţi studenţi ai Facultăţii de Istorie, studenţi de la Facultatea de Relaţii Internaţionale, dar  şi un număr mare de elevi ai Colegiului Naţional Ion C. Brătianu din Piteşti.

          S-au audiat lucrările:

-prof. Robert Zidaru – “Pia Brătianu în scrierile Sabinei Cantacuzino”

-masterand Ivan Iulian – “Pia Brătianu-repere biografice”

-Prodan Ruxandra, Centrul de Cultură “Brătianu” – “Relaţiile de familie-aşa cum rezultă din corespondenţa familiei Brătianu”

-Marinela Chistol,  Centrul de Cultură “Brătianu” – “Și ele fac parte din neamul Brătienilor”.

 

 

     6. 20 martie 2013 -   „Ziua Internaţională a Poeziei ”, prima ediţie.   Evenimentul   a constat într-un concurs de recitare de poezie şi fabule la care au participat copiii de la următoarele şcoli din Pitești : Școala generală Nr. 3 „Ion Pillat” , Școala generală Nr. 10 „Marin Preda”, Școala generală  Nr. 1 „Nicolae Simonide”,  precum şi de la Centrul Cultural Piteşti.

 

 7. Săptămâna 1-5 aprilie 2013 a fost dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, din cadrul programului național "Să știi mai multe, să fii mai bun!", organizat de Ministerul Educației Naționale. Peste 1000 de elevi din mai multe județe ale țării însoțiți de profesorii lor au călcat pragul Vilei Florica din Ștefănești și au vizitat conacul familiei Brătianu, unul din cele mai frumoase domenii boiereşti din România, păstrat foarte bine până în zilele noastre.

 

 8.  22-26 aprilie 2013Tabăra de încondeiat ouă, ediţia a VII-a. Au fost invitaţi să deprindă taina încondeierii ouălelor copiii de la Școala gimnazială “Vintilă Brătianu“ din Ștefăneşti. În această perioadă copiii au fost îndrumaţi de măicuţele de la schitul Florica din Ștefăneşti.

 

    9.  9 mai 2013  La Școala Gimnazială Nr. 1 din Ștefăneşti acţiunea „Ziua Europei este şi ziua ta” , ediţia a VI-a. La acest eveniment elevii  participat la un concurs bazat pe cunoştinţe generale legate de Uniunea Europeană.

 

 

 10. În data de  24 mai 2013 Partidul Naţional Liberal a sărbătorit la Vila Florica, reşedinţa familiei Brătianu, 138 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, au fost organizate o serie de evenimente dedicate acestui moment, la care au luat parte lideri liberali, dar şi preşedintele PC – Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, preşedintele CJ Argeş – Constantin Nicolescu şi mulţi alţi invitaţi. Manifestările de la Vila Florica de la Ştefăneşti au debutat cu o slujbă de pomenire, ţinută în capela în care sunt îngropaţi Ion C. Brătianu şi Ion I.C. Brătianu, urmată de depunerea de coroane de flori şi de discursurile comemorative. Apoi, liderii liberali prezenţi la eveniment, dar şi reprezentanţi ai altor formaţiuni politice, au susţinut o conferinţă de presă omagială. Cea mai proeminentă figură liberală a fost Radu Câmpeanu, unul dintre mai importanţi oameni în renaşterea PNL după 1989.

 

 

 11.  3 iunie 2013,  acţiunea ajunsă la   ediţia a VII-a  şi  intitulată  „Copil ca tine am fost şi eu” .   Au participat elevii şcolilor din Ștefăneşti dar şi copii din Călineşti şi Topoloveni. Timp de două ore copiii s-au întrecut în  concursuri de badminton, desene pe asfalt, cros, şah.

 

12. Proiectul "Artă şi tradiţie populară românească -Meşteşugurile o poartă spre viitor". A fost un  proiect câştigat de instituţia noastră ca urmare a sesiunii de finanţare din luna ianuarie 2013 lansată de Institutul Cultural Român (aria tematică: patrimoniu cultural naţional material/Artă populară).

Proiectul a fost declarat eligibil în luna mai a anului 2013, Contract de finanţare nr.6497/ 28.05.2013.

Parteneri în acest proiect au fost: Asociaţia Operatorilor Culturali din România şi Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti .

Am dorit aducerea în atenţia publicului german a artei şi tradiţiei populare româneşti, prin intermediul a 3 meşteri populari renumiţi în România, care trebuiau să susţină ateliere de lucru, în cadrul unei expozitii tematice organizate la Berlin. Perioada de desfăşurare a proiectului a fost iunie-noiembrie 2013.

      Proiectul nu a putut fi dus la capăt din cauza faptului că ne-am aflat în imposibilitatea  de a găsi spaţiu expoziţional la Berlin, acolo unde la începutul lunii noiembrie 2013 trebuia să aibă loc expoziţia de artă populară.

Ce s-a realizat totuşi:

1) Pentru promovarea proiectului:

- pregătirea unui comunicat de presă de prezentare a proiectului şi transmiterea acestuia pe fluxurile de presă ale partenerilor consacraţi ai aplicantului, pe grupuri specializate ale reţelelor de socializare, precum şi în presa de specialitate.

-comunicate de presă- Argeşul, 28.08.2013, Atitudine, 19-25.08.2013, Atitudine, 26 august-1 septembrie

-interviuri în presa locală şi la posturile Radio România Actualităţi şi Radio România “Antena Satelor” -3 interviuri

2) Pentru pregătirea expoziţiei:

-identificarea şi pregătire piese care vor fi expuse – responsabil: cei trei meşteri populari în colaborare cu managerul de proiect;

-procurarea materialelor necesare atelierelor de creaţie pe care meşterii le vor susţine în cadrul expoziţiei;

- fotografierea şi pregătirea materialelor în vederea utilizării la realizarea materialelor de promovare şi a Catalogului expoziţiei, precum şi la softul care va fi creat în cadrul proiectului

3) Realizarea materialelor de promovare:

-concepţia grafică a catalogului expoziţiei şi traducerea în limba germană

- concepţia grafică  afişului, a roll-upului, banner-ului de prezentare

4) Realizarea softului interactiv şi achiziţionare dotări

-realizarea unui soft special (aplicaţia multimedia conţinând piese vestimentare tradiţionale româneşti- ilice, ii, fote, opinci)

-achiziţionarea dotărilor necesare pentru buna funcţionare a sistemului: infochiosk –ul,  tabletă şi imprimantă foto.

Infochiosk- ul şi programul interactiv îşi găsesc utilitatea în continuare  în cadrul instituţiei, fiind un mod de promovare a Centrului de Cultură Brătianu atunci când se organizează tururi ghidate.

De asemeni, se pot realiza şi alte softuri pe diferite teme legate de Brătieni, iar vizitatorii vor putea pleca cu o frumoasă amintire de la Florica.

 

 13.    În perioada 1 - 5 iulie  2013, s-a desfăşurat  a-VI a ediţie a Taberei de pictură-  icoane pe sticlă.

          Participanţii au făcut parte din toate categoriile de vârstă şi au beneficiat de cunoştinţele şi îndrumarea doamnei Darie Camelia, pictor iconar. Persoanele participante au căpătat abilităţi de a stăpâni meşteşugul tradiţional al picturii pe sticlă şi respectarea canonului în realizarea icoanei.

Lucrările au fost expuse în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muşcelului într-o expoziţie dedicată acestei tabere.

 

   14. În perioada 22 - 28 iulie 2013, s-a organizat a doua  ediţie a Taberei de dezvoltare a lucrului manual la copii.

    Copiii din Piteşti, Ştefăneşti şi Topoloveni au beneficiat de îndrumarea şi coordonarea doamnei Magdalena Zabet, meşter popular din Covasna. S-au desfăşurat  ateliere de lucru: broderie artistică, lucrul cu andreaua,  împletit, croşetat, lucrul cu acul.

Participanţii au realizat semne de carte, căciulițe, bentiţe, brăţări, fulare.

 

 15. În perioada 12- 16 august 2013,  a- IV- a ediţie a Taberei de şah.

Această tabără a făcut parte din acţiunile organizate  în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muşcelului  aflate la cea de- a VII ediţie.

        La tabăra de şah au participat un număr de 30 de copii pasionaţi de şah, dar şi trei deţinuţi de la Penitenciarul Colibaşi.  În ultima zi de tabără s-a desfăşurat concursul, trăgându-se la sorţi biletele pentru stabilirea partidelor. Câştigătorii primelor trei locuri au primit cupe şi diplome, iar cei cu menţiuni au primit diplome de participare.

 

 16. În perioada 26 august - 6 septembrie 2013,  a-III- a ediţie a Taberei de păpuşi. Tabăra a făcut parte din acţiunile organizate de Centrul de Cultură „Brătianu”  în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muşcelului, ediţia a VII – a.

Alături de un foarte priceput meşter popular, Crişan Ştefănica, copiii au realizat păpuşi populare tradiţionale româneşti. În tabăra de păpuşi de la Vila Florica cei mici au învăţat tehnici de croitorie şi design dar mai ales au descoperit  tradiţia şi arta românească.

 

 17. În 14 octombrie 2013 a avut loc cea de-a patra întâlnire a membrilor proiectului WELCOME, întâlnire ce a fost marcată de o vizită la Centrul de Cultură “Brătianu” şi la Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic- România, filiala Argeş.  Adrian Macovei, director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dar şi  directorul Centrului de Cultură “Brătianu” au însoţit participanţii proiectului WELCOME în vizita ce s-a desfăşurat în incinta A.S.C.H.F.- R. S-au  vizitat sălile de kinetoterapie, de consiliere şi mai ales atelierul pentru reparaţii şi distribuţii pentru dispozitive medicale necesare locomoţiei. S-a dorit mai ales sprijinirea centrelor de educaţie pentru adulţi, astfel încât acestea să devină mai primitoare pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi realizarea de reţele între centrele locale şi asociaţiile de învăţământ pentru persoanele cu dizabilităţi, astfel încât să se îmbunătăţească rata de participare şi includere a adulţilor  cu dizabilităţi în activităţile de educaţia adulţilor.

 

 

 18. În urma celei de-a doua sesiuni de finanţare lansate în anul 2013 de Administraţia Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.), Centrul de Cultură Brătianu" a câştigat proiectul "Interferenţe Cultural Istorice" în cadrul ariei Educaţie culturală. Obiectivul proiectului l-a reprezentat aniversarea celor 2O de ani de activitate ai Centrului de Cultură "Brătianu" într-un cadru festiv, prin organizarea unor serii de manifestări ce au  adus  în atenţia publicului larg Vila "Florica”. 

Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile:

24 octombrie 2013

I. Simpozion: „Domnişoarele şi doamnele Brătianu, de la activism social la activism cultural”

Lansare carte: „Florica- file de monografie”;

Lansare revistă „Brătienii în istoria românilor. Studii şi comunicări (I)

Comunicări ştiinţifice;

Decernare medalii.

II. Spectacol de dans popular

Ansamblul de dansuri „Artemis” din Sulina,  jud. Tulcea, Instructor Neranzi Angelica;

Ansamblul folcloric „Dunav” din Şviniţa, jud. Mehedinţi, Instructor Balaci Jiviţa.

 25 octombrie 2013

Recital folcloric şi dans popular:

Ansamblul de dansuri „Artemis” din Sulina,  jud. Tulcea, Instructor Neranzi Angelica;

Ansamblul folcloric „Dunav” din Şviniţa, jud. Mehedinţi, Instructor Balaci Jiviţa.

Grupul de ţiteraşi de la Galeş- secţie externă a Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti Instructor Constantin Vasile;

 Ansamblul folcloric „Dorul”- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Instructor Cătălin Oancea.      

  

 19.  3 decembrie 2013- Ziua Internaţională a  persoanelor cu dizabilităţi. Au avut loc vizite la Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Valea Mare şi la Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România, filiala Argeş, în cadrul cărora copiii au primit cărţi şi dulciuri.

 

20. 6 decembrie 2013Moş Nicolae a ajuns la copiii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate “Sfinţii Constantin şi Elena“ din Piteşti.

 

 

 21. 16- 19 decembrie 2013  la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate “Sfinţii Constantin şi Elena“ din Piteşti, în cadrul manifestărilor „Eu sunt Moş Crăciun”. Corul de copii de la Şcoala Gimnazială Vintilă Brătianu din Ştefăneşti, condus de doamna profesor Letiţia Bădilă a interpretat un program special de Crăciun, constând în colinde tradiţionale româneşti.

 

 22.  17 decembrie 2013- „Eu sunt Moş Crăciun”, A avut loc o vizită la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Găvana, condus de doamna director Cristina Anton. Pentru o oră seniorii au uitat de griji şi de probleme şi s-au bucurat de programul pe care solistul vocal Tiberiu Hărăguş l-a pregătit, dar şi de programul corului  de copii de la Şcoala gimnazială “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, condus de doamna profesor Letiţia Bădilă.

 

 23. 19 decembrie 2013- „Eu sunt Moş Crăciun” Au participat corul de copii de la Nucşoara, însoţit de meşterul popular Ion Rodoş, si corul de copii de la Arefu, condus de domnul profesor Cezar Bădescu. La eveniment au participat  50 de copii din Ştefăneşti, Călineşti şi Piteşti.

 

 

       

 

 

 

 

 SITUAŢIA ECONOMICĂ

 

Situaţie privind veniturile realizate în

Perioada ianuarie-decembrie 2013

 

Denumire venituri

Suma

Venituri din alimentaţie publică

63.240

Venituri din cazare

14.150

Venituri din taxă vizitare

5.841

Venituri din taxă sală şedinţă

6.720

Venituri din filmare

825

Venituri din taxa ghidaj

330

Venituri din vânzări mărfuri magazin

1.002

Total venituri realizate

92.108

 

În anul financiar 2013, instituţia a executat bugetul după cum urmează:

 

I.Venituri        

                             Prevederi                                    Încasări                   %

                                    Anuale                                      realizate

Venituri proprii total   100.000                                  109.820              109.8%

Din care:

Venituri din taxă sală                                                       6.720

Venituri din cazare                                                         14.150                                  

Venituri taxe vizitare                                                        5.841

Venituri taxa ghidaj                                                             330   

Venituri vânzare material promoţional                             1.002

Venituri din alimentaţie publică                                      63.240

Venituri taxă filmare                                                             825

 

 

                                                    Credite  bugetare

                                                  iniţiale         definitive        plăţi efectuate         %

II. Transferuri de la C.J.A.    1.020.000     1.263.570            1.203.965           95.3%

Din care:

Subv. chelt. personal            120.000           116.000                115.427           99.5%

Subv. chelt. materiale           900.000           997.450                984.265           98.7%

Subv.  pt. inst. publice                 0               150.120                104.273           69.5%

dest. sect. de dezvoltare - proiecte cu finanţare nerambursabilă

 

III. Cheltuieli din           Prevederi        Prevederi             Plăţi             Cheltuieli                   

 Subvenţii/Venituri

Proprii                               anuale           finale                 efectuate          efective           

Total                                1.120.000      1.363.570            1.313.785          1.234.156  

Cheltuieli personal             120.000         116.000               115.427              106.461

Cheltuieli materiale         1.000.000      1.097.450            1.094.085           1.040.484

Cheltuieli din  sect. de             0               150.120               104.273               87.211 

dezvoltare - proiecte cu finanţare nerambursabilă

 

 

 

     

 

 

 

Simona Şerban,

Director Centrul de Cultură “Brătianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE CULTURĂ “BRĂTIANU”, ȘTEFĂNEȘTI

 

RAPORT DE ACTIVITATE

1 ianuarie- 31 decembrie 2014

 

                În cursul anului 2014 activitatea Centrului de Cultură „Brătianu” s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul activităţilor culturale aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș, nr. 11/29.01.2014.

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:

În anul 2014, Centrul de Cultură “Brătianu” a avut ca obiectiv principal provocarea şi întreţinerea unui permanent şi viu dialog între generații pentru o mai bună cunoaștere a istoriei naționale în general și a familiei Brătianu în decursul timpului și a generațiilor sale în special.

 

             a.1 Din rândul colaboratorilor locali, permanenți ai Centrului de Cultură Brătianu fac parte:

 • Teatrul  Alexandru Davila
 • Muzeul Judeţean Argeş
 •  Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”
 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti
 • Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
 • Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş
 • Palatul Copiilor din Piteşti
 • Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti
 • Centrul de Tip Familial Valea Mare
 • Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „ Sf. Constantin şi Elena”
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele  -Argeş
 • Grupul Vocal „ Armonia”- Centrul Cultural Piteşti
 • Asociaţia Veteranilor de Război Argeş
 • Casa de Cultură Ștefănești
 • Penitenciarul Colibași
 • Colegiul național „I.C. Brătianu” Pitești
 • Școala gimnazială “Ion Pillat” Pitești
 • Universitatea din Pitești
 • Facultatea de Litere a Universității Pitești

 

 

a.2  Acţiuni  publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei în anul 2014:

 

În anul 2014 Centrul de Cultură “Brătianu” a înregistrat următoarele apariţii în mass- media:

 1. Ancheta, nr. 18-24 august 2014, articolul O vară plină de evenimente la Centrul de Cultură Brătianu
 2. Top, nr. 3341din 23 iunie 201, articolul  Programul Centrului de Cultură Brătianu în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului
 3. Jurnalul de Argeş, nr. 1043 din 25 iunie-1 iulie 2014, articolul  Programul Centrului de Cultură Brătianu în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului
 4. Atitudine în Argeş nr. 340 din 23-29 iunie 2014, articolul  Programul Centrului de Cultură Brătianu în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului
 5. Buletinul Informativ al oraşului Ştefăneşti, nr. 34, ianuarie 2014, articolul Mica Unire la Centrul de Cultură Brătianu
 6. Jurnal de Argeș, nr. 1068, 17-23 decembrie 2014, articolul Simpozionul Vintilă Brătianu- 84 de ani de la moarte
 7. Ancheta, nr. 380, 15-21 decembrie 2014, articolul Vintilă Brătianu, omagiat la 84 de ani de la trecerea sa în neființă
 8. Ancheta, nr. 378, 1-7 decembrie 2014, articolul Brătienii în istoria românilor
 9. www.epitesti.ro
 10.  14 iulie 2014- Interviu la Radio România Antena Satelor- Despre Tabăra de pictură icoane pe sticlă
 11.  4 septembrie 2014- Interviu la Antena 1 Pitești- Despre restaurarea crucii lui Ion C. Brătianu
 12. 5 decembrie 2014- Emisiune despre Vila Florica la televiziunea regional MDI TV Târgoviște
 13. 17 decembrie 2014- Emisiune despre Vila Florica la Digi 24 Craiova

Tot în anul 2014 s-au realizat următoarele:

- mape de informare cu istoricul Centrului- 1000 bucăți

- bilete personalizate- 1000 bucăți

- parteneriate: cu Primăria Ștefănești, cu Școala gimnazială Băbana și cu școala primară Slătioarele

-numărul doi al revistei „Brătienii în istoria românilor. Studii și comunicări” a Centrului de Cultură „Brătianu”, Ștefănești;

 

 

a.3 Acțiuni de restaurare în 2014:

       În anul 2014 a fost restaurată de către expertul restaurator Fărtăiaș Vladimir Dan crucea ce marca mormântul Floricăi și al lui Ion Brătianu. Crucea restaurată se găsește acum în parcul Vilei Florica și poate fi privită de vizitatori. Tot în vara lui 2014, același expert restaurator a restaurat și  grupul statuar al lui Josef Mestrovic, din parcul vilei, dar și coloana de factură greco- romană și crucea comemorativă de altar a bisericuței lui Horea din Albac, ce a stat pe proprietate între 1907- 1954.

 

a.4  Acțiuni de introducere în patrimonial național a unor obiecte:

       S-a reușit în anul 2014 introducerea unor obiecte în patrimoniul național. Astfel, în decembrie 2014, Ministerul Culturii a hotărât ca masa dalată să facă parte din clasa Tezaur, iar alte șapte obiecte: banca din lemn de cireș, bastonul, fracul lui Dumitru Brătianu, paharul din cristal de Baccarat ce a aparținut lui Dumitru Brătianu, bustul lui Ionel Brătianu realizat de Ion Jalea, scrinul din biblioteca suspendată, capul lui Ion Brătianu, ce a fost bust, toate au fost încadrate în clasa Fond.


a.5  Evenimentele culturale în anul 2014:

 

 

 

Nr. crt.

Luna

Denumirea evenimentului

                      Descrierea evenimentului

1.

Ianuarie

“Hai să dăm mână cu mână”

A avut loc un program special dedicat Micii Uniri, în anul 2014 împlinindu-se  155 de ani de la acest eveniment.

Au participat: copii de la Grădinița cu program normal, copii de la Grădinița cu program prelungit din Ștefănești, copii de la Școala gimnazială Vintilă Brătianu, copii de la Școala nr. 2 din Ștefănești

2.

Februarie

“ Dragobetele sărută fetele”

Manifestările au debutat pe  17 februarie cu Tabăra de pictură  având ca temă “Dragostea în imaginaţia copiilor”.

Au participat: copii de la Şcoala gimnazială “Constantin Brâncoveanu”, Valea Mare, copii de la Şcoala nr. 2 Ştefăneşti, copii de la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Valea Mare, Ştefăneşti. Manifestările s-au încheiat cu  spectacolul-concurs  “Dragobetele sărută fetele” în data de  20 februarie 2014.

                Au participat:  copii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate “Sf. C-tin şi Elena” din Piteşti, copii de la Şcoala gimnazială “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, copii de la Palatul Copiilor din Piteşti, copii de la Grădiniţa cu program normal “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, copii de la Grădiniţa Nr. 1 Ştefăneşti, copii de la Şcoala nr. 1 din Ştefăneşti, cantautorul Tibi Hărăguş şi grupul de folk P 620 de la Centrul Cultural Piteşti, membrii Asociaţiei de Sprijin pentru Handicapaţi Fizic- România, filiala Argeş, copiii de la Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Valea Mare, copiii de la Centrul de Tip Familial Găvana, părinţi, profesori, localnici.

3.

Februarie

“Tabăra de mărțișoare și origami”

Au fost realizate mărțișoare de către participanți, Centrul de Cultură “Brătianu” încercând astfel să mențină această frumoasă tradiție. 

Au participat: copii de la Asociaţia de Sprijin a  Copiilor cu Handicap Fizic- România, filiala Argeş, copii de la Şcoala gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Valea Mare, Ştefăneşti,  copii de la Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Valea Mare, Ştefăneşti, copii de la Şcoala gimnazială “Vintilă Brătianu”, Ştefăneşti.

4.

Martie

“Etica spațiului public în România”

S-a vorbit  despre existența eticii spațiului public în România, discuțiile fiind conduse de doamna prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, promotor al eticii în spaţiul public.

Au participat: conf.univ.dr. Iulia Mihai, Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteşti, Mihaela Voinicu, director adjunct Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu", Iuliana Matei, Serviciul de "Intervenţie în Situaţii de Abuz şi Neglijare a Copilului şi Telefonul Copilului" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Saviana Diamandi, muzicolog, prof.univ.dr. Marioara Abrudeanu, prorector Universitatea Piteşti, Iuliana Şutan, jurnalist "Curierul Zilei", lect.univ.dr. Natalia Burtoiu, Facultatea de Ştiinţe socio-umane, Universitatea Piteşti,  lect.univ.dr. Andreea Dumitrică, Facultatea de Ştiinţe socio-umane, Universitatea Piteşti.

5.

Martie

“123 de ani de la nașterea marelui poet Ion Pillat”

          Simpozionul s-a desfăşurat pe două secţiuni şi anume concursul de recitat poezii aparţinând lui Ion Pillat, şi simpozionul naţional cu lucrări despre viaţa şi activitatea marelui poet.

Au participat: copii de la  Şcoala gimnazială  “Vintilă Brătianu” Ştefăneşti, copii de la Şcoala gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Valea Mare, copii de la Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 10 “Marin Preda”, copii de la Şcoala gimnazială  “Ion Pillat” Piteşti, profesori şi masteranzi de la Facultatea de Litere a Universităţii Piteşti.

6.

Aprilie

“Să știi mai multe să fii mai bun”

Au avut loc ateliere de creație: de încondeiat ouă, realizare păpuși, ateliere ce s-au desfășurat în cadrul Programului național al Ministerului Educației, Școala altfel.

7.

Mai

“Ziua Europei”

S-a desfășurat un concurs de cunoștințe generale despre Uniunea Europeană .

Au participat: copii de la Şcoala gimnazială „Ion Pillat” din Piteşti, respectiv copii de la Şcoala gimnazială„Constantin Brâncoveanu” din Ştefăneşti.

8.

Mai

“In memoriam Ion C. Brătianu și Gheorghe Brătianu”

A avut loc o sesiune de comunicări științifice despre viața și activitatea celor două personalități.

Au participat:

Aurică Smaranda, membru de onoare al Societăţii Numismatice Române, numismat, istoric, Bucureşti, Ioan Todea, doctor în istorie, Bucureşti, Cezar Bădescu, profesor, Arefu, Argeş, Constantin Vărăşcanu, profesor de istorie, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti, Marius Cârjan, profesor de istorie, Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti, Robert Zidaru, profesor de istorie, Piteşti, Cornelia Ghinea, profesor de istorie din  Piteşti, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti, Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, filiala Argeş.

9.

Mai

“Ziua europeană a parcurilor”

Acțiune dedicată naturii, importanței parcurilor pentru societate, păstrării parcurilor curate. S-a vorbit despre reciclare și despre păstrarea planetei noastre cât mai curate.

Au participat: copii de la Şcoala gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, dar şi copiii de la Centrul de Tip Familial Valea Mare.

10.

Iunie

“Ziua internațională a copilului”

Eveniment dedicat tuturor copiilor în cadrul căruia  au avut loc concursuri, s-a dansat și s-a cântat.

Au participat: copii de la Centrul de Tip Familial Găvana, copii de la Grădiniţa specială “Sf. Elena”, Piteşti, copii de la grădiniţele din Ştefăneşti.

11.

Iulie

“Tabăra de pictură icoane pe sticlă“

Au participat copii înscriși din tot județul Argeș, care au beneficiat de îndrumarea și coordonarea unui meșter popular.

        Pe lângă icoanele pe sticlă pictate, copiii au avut ocazia să învețe și tainele realizării obiectelor handmade, la  loc de cinste fiind medalioanele, pe care copiii le-au  realizat din lut uscat la soare, iar apoi au fost pictate  în funcție de personalitatea fiecăruia. 

12.

Iulie- August

“Tabăra de dezvoltare a lucrului manual la copii”

S-au înscris la tabără copii din județ, care au învățat de la meșterul popular Zabet Magdalena taina lucrului cu andreaua, dar și a realizării obiectelor ce împodobesc o casă tradițională românească: sporul casei.

13.

August

“Ziua Porților deschise”

Pe tot parcursul zilei, vizitatorii au putut vizita în mod gratuit casa Brătienilor. Evenimentul a marcat deschiderea Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a VIII-a.

14.

August

„De la Brătieni adunate şi înapoi la lume date...- Expoziţii de obiecte personale şi de fotografii ale familiei Brătianu”

Au avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a VIII-a. Pe tot parcursul lunii august ne-au trecut pragul vizitatori interesați de aceste expoziții.  

15.

August

“Vernisajul Expoziţiei taberei  de pictură icoane pe sticlă”

Vernisajul a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a VIII-a.

16.

August

“Tabăra de șah”

La tabără s-au înscris copii din județ. Tabăra s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile, timp în care copiii au avut ocazia, supravegheați de un profesor, să își descopere talentul în legătură cu acest sport al minții, iar în ultima zi, în urma tragerii la sorți au avut loc  partidele în urma cărora au fost desemnați câștigătorii.

Tabăra a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a VIII-a.

17.

August

“Expoziţia de carte veche din fondul bibliotecii Centrului de Cultură “Brătianu”

 

Au fost expuse volume tipărite din anul 1850 până in anul 1935, vizitatorii având posibilitatea de a vedea atât cărți tipărite în alfabetul chirilic, dar și cărți tipărite în alfabetul latin. Expoziția a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeșuilui și Muscelului, ediția a VIII-a.

18.

August

“Vernisajul Expoziţiei taberei de dezvoltare a lucrului manual la copii”

Vernisajul a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a VIII-a

19.

August

“150 de ani de la naşterea lui Ion I.C. Brătianu” 

Evenimentul a făcut parte din seria manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, ediţia a VIII- a.

 Au participat: dr. Călin Gerard, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Aurică Smaranda, Bucureşti, prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, Iaşi,  prof. dr. Stan Apostol, Bucureşti,  prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, Iaşi,  prof. dr. Ioan Todea, Bucureşti, ing. Radu Bellu Gheorghe, Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov, Divizia Patrimoniu, prof. dr. Aurel Pentelescu, Bucureşti, prof. Răţoi Florin Gabriel, Şcoala Dumitru Udrescu, Săpata, Argeş, Petre Rusu, Iaşi, prof. de istorie gradul I, Rizoaica Mihaela, prof. de geografie gradul I, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Mioveni, Rizoaica Iulian, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Mioveni,  Adriana Băldean, născută Pleşoianu, Vasile Călimăneanu, Cvartetul Argesis,veterani ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala Argeş, ai Filialei Judeţene Argeş “Cultul Eroilor”, ai Asociaţiei Culturale „Mihai Viteazul“, Asociaţiei Judeţene Argeş a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Basarab I“.

20.

August

“Crosul de la Florica”

Concursul a făcut parte  din evenimentele organizate de Centrul de Cultură „Brătianu” în cadrul Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, editia a VIII- a și a fost organizat pe trei probe sportive care au testat rezistența și forța copiilor înscriși: proba de viteză - 50 m, proba de rezistență -600 m și proba de aruncare a mingii de oină.

         La competiție au participat elevi de la școlile gimnaziale din Ștefănești, Călinești, Topoloveni și Pitești.

21.

Octombrie

“Ziua Internaţională a Vârstnicului”

Au fost invitate  la Vila Florica persoanele vârstnice: parcul a fost  deschis doritorilor de plimbare, cei care au dorit  să viziteze Conacul Brătienilor au avut  intrarea liberă, iar pasionaţilor de şah li s-au pus la dispoziţie table de şah.

22.

Octombrie

„Tabăra de tradiții și artă decorativă  „Sumedru la Florica” 

Această  acţiune a  aprins gustul  pentru  culoare  şi  formă  în  mintea  unor  elevi  selectaţi de la şcolile din Ştefăneşti şi Valea Mare, în colaborare  cu artişti  plastici şi  profesori.  Temele  lucrărilor  de  artă  decorativă  au  fost  inspirate  din tradiţiile  populare  care  au însoţit  sărbătoarea  Sfântului  Mare  Mucenic  Dimitrie, Izvorâtorul  de  Mir, ce are loc în mod deosebit în această parte a zonei folclorice  argeșene.

23.

Noiembrie

“In memoriam: Dinu Pillat”

Simpozionul a constituit  un omagiu adus lui Dinu Pillat, fiul poetului interbelic Ion Pillat și al pictoriței Maria Pillat.  

Au participat: Monica Pillat, fiica lui Dinu Pillat, dr. Carmen Brăgaru, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu" din Bucureşti, Barbu Cioculescu, poet, eseist, critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, conf. univ. George Ardeleanu, Departamentul de Studii Literare al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, Clara Mareş, expert al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), la Serviciul Analiza Regimului Comunist, Corneliu Lupeş, membru al Uniunii Scriitorilor din  România, Alexandru Munteanu şi Roxana Chiriţă- producători ai TVR de  filme documentare din seria Rezistenţa prin cultură.

24.

Noiembrie

“Brătienii în istoria românilor”

Simpozionul având deja 15 ani de tradiţie a încercat să aducă în prim plan personalităţi marcante care să aducă un plus de informaţii despre membrii familiei Brătianu.

       La eveniment a avut loc şi lansarea cărţii prof. dr. Ioan Todea, Ion (Ionel) I.C. Brătianu întregitor şi făuritor al României moderne (1864- 1927), ţinându-se cont că în anul 2014, la 20 august s-au împlinit 150 de ani de la naşterea marelui om de stat, iar la Centrul de Cultură „Brătianu” acest an a fost an aniversar Ionel Brătianu.

     Au participat: prof. dr Aurel Pentelescu, conf. univ. Gavriil Preda, prof. dr. Apostol Stan, prof. Cornelia Ghinea, Piteşti ing. Radu Bellu Gheorghe, ing. Cornel Pascinschi, Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov, istoricul Vasile Tudor, Dinu Zamfirescu, membru în Colegiul CNSAS, membri ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Retragere şi În Rezervă „Basarab I”,reprezentanţi ai Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti.

 

25.

Decembrie

“Vintilă Brătianu- 84 de ani de la moarte”

Simpozionul s-a dorit a fi un omagiu adus celui care prin faptele sale a contribuit la realizarea şi construcţia unei Românii unite şi moderne. În acest sens, în cadrul simpozionului a avut loc un concurs de lucrări ştiinţifice pentru elevii de gimnaziu, stabilindu-se  ca temă viaţa şi personalitatea marelui om politic care a făcut parte din elita Brătienilor.

26.

Decembrie

“Moș Crăciun în vizită la Florica”

Instituţia a fost cea care a avut parte în anul 2014 de colindători.

Ne-au colindat: copiii de la clasa de sculptură a meşterului popular Ion Rodoş, din localitatea Corbi, judeţul Argeş, Asociaţia culturală „Corul Veteranilor” Mihai Viteazul din Piteşti, grupul Armonia al Centrului Cultural Piteşti.

 

 


 

 

a.6 Activități editoriale:

 

În anul 2014 s-a realizat tehnoredactarea, corectarea, tipărirea și  lansarea numărului doi al revistei “Brătienii în istoria românilor. Studii și comunicări”

 

 

 

B. Proiecte depuse în 2014:

 

Mutual knowledge and understanding: Romania- Iceland-  Cunoaștere și înțelegere reciprocă: România- Islanda

Proiect depus prin Fondul pentru Relații Bilaterale din cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul Patrimoniului Cultural European. Scopul proiectului a constat în identificarea unui potențial partener din statul donator Islanda în vederea acccesării de fonduri prin Mecanismul Financiar SEE 2009- 2014

Obiectivul: Inițierea/ dezvoltarea de parteneriate. Proiectul a fost implementat 100%.

     Valoarea proiectului: 1.500 €

 

 

Promovarea identității cultural românești prin ateliere de artă, folclor și tradiții pentru comunitatea islandeză din Akureyri- finanțat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii pentru Programul PA17/ RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

Obiectivul: determinarea unei mai bune înțelegeri a diverității culturale și consolidarea dialogului intercultural, prin promovarea identității culturale românești, cu ajutorul atelierelor de artă,  tradiții și meșteșuguri pentru comunitatea islandeză din Akureyri. Proiectul este calificat în etapa de evaluare tehnică şi financiară din data de 05.12.2014.

    Valoarea proiectului: 15.000 €

 

 

C. Resurse umane :

 

 

Anul 2014

 

Stat funcții

Organigrama

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 113/25.07.2013

8 posturi, din care 4 posturi vacante;

 

trei compartimente: strategie culturală; resurse umane-marketing, achiziţii publice; financiar-contabil;

 

 

În anul 2014  angajații Centrului de Cultură “Brătianu“ au beneficiat de cursuri de formare profesională:

 

 

Tipul cursului

2014

 Manager cultural, modulul I (iunie 2014)

Managerul Centrului

Manager cultural, modulul II (octombrie 2014)

Managerul Centrului

Metode şi instrumente pentru eficientizarea activităţii instituţiilor publice

1 salariat

Evaluarea conformităţii implementării sistemului de control intern

1 salariat

Etica, integritate, măsuri de prevenire si combatere a corupției la nivelul instituțiilor publice

1 salariat

 

 

Promovarea personalului din instituţie

 

 

2014

Nr. de salariaţi promovaţi

1

 

 

 

Trecerea la o nouă gradaţie

 

 

2014

Nr. de salariaţi care au trecut la gradaţii noi

2

 

 

 

 

                                                                     Sancţiuni

2014

0

 

              

 

 

 

 D. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme de control în anul 2014

 

 

 

Anul/ Audit intern

Denumirea raportului de audit

Nr. recomandari

Gradul de implementare

2014 / Audit intern  Consiliul Județean Argeș

Evaluarea procesului bugetar şi a sistemului financiar-contabil

8

Implementate 100%

2014 / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

 

Raport inspecţie fiscală - soluţionare decont cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

2

Implementate

100%

 

 

 

 

 

 

 

E. Situația economică

 

Situaţie privind veniturile realizate în

perioada ianuarie-decembrie 2014

 

Denumire venituri

Suma

Venituri din alimentaţie publică

79.568

Venituri din cazare

27.142

Venituri din taxă vizitare

8.336

Venituri din taxă sală şedinţă

3.384

Venituri din filmare

1.720

Venituri din taxa ghidaj

135

Venituri din vânzări mărfuri magazin

2.308

Total venituri realizate

165.434

 

Vizitatori cu titlu gratuit în anul 2014: 1000 persoane

 

 

În anul financiar 2014, instituţia a executat bugetul după cum urmează:

 

I.Venituri        

                             Prevederi                              Încasări               %

                                    Anuale                               realizate

Venituri proprii total   120.000                         113.113            94,26   %

Din care:

Venituri din taxă sală                                               3.384

Venituri din cazare                                                 26.958                                  

Venituri taxe vizitare                                                8.336

Venituri taxa ghigaj                                                     135   

Venituri vânzare material promoţional                     2.308

Venituri din alimentaţie publică                              70.272

Venituri taxă filmare                                                  1.720

 

 

 

                                     Credite  bugetare

                                   iniţiale         definitive        plăţi efectuate         %

II. Transferuri de la

C.J.A.                      1.026.800     1.163.755            1.157.771             99%

Din care:

Subv. chelt. personal  120.000       129.700                129.421        99.79%

Subv. chelt. materiale 900.000    1.028.300            1.022.595        99,45%

Subv.  pt. inst. publice   6.800            5.755                   5.755         100 %     

sect. de dezvoltare - proiecte cu finanţare nerambursabilă

 

III. Cheltuieli din           Prevederi            Prevederi                    Plăţi                         

Venituri proprii

                                          anuale                 finale                    efectuate               

Total                                   100.000             120.000                  113.113

Cheltuieli personal                        0                  0                               0                                      

Cheltuieli materiale            100.000             120.000                  113.113        

Cheltuieli din  sect. de                   0                  0                             0

dezvoltare - proiecte cu finanţare nerambursabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Șerban,

Director Centrul de Cultură „Brătianu”

 


Raportare 2012

 

 

 

Raportare 2013

 

 

 

Raportare - Semestru I - 2014

 

 

 

Raportare - Semestru II - 2014

 

 

 

Raportare - Semestru I - 2015

 

Raportare -  2015

 

 

Noutăți și evenimente

15.10.2019 - Anunț
Stimați vizitatori, Vă aducem la cunoștință că în ziua de 19 octombrie 2019 instituția va fi închis...
Continuare


24.07.2019 - Anunt
Stimați vizitatori, Vă aducem la cunoștință că în ziua de 26 iulie 2019 se vor executa la Centrul...
Continuare


04.07.2019 - Concert SoNoRo Conac
Joi, 11 iulie 2019, ora 19.00. Vă așteptăm!
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"