CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Obiecte de activitate

           Obiectul de activitate al  Centrului de Cultură „Brătianu”  îl constituie relizarea unui program cultural care vizează integrarea în circuitul cultural a monumentului istoric pe care îl deţine în administrare.

          Conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 518/05.04.1993, potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii organizatorice,  Centrul de Cultură „Brătianu” printre altele desfăşoară activităţi autofinanţate în domeniul alimentaţiei publice şi a prestărilor de servicii.  ( Hotarârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 76/28/06/2007 )

          Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă :

-          elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

-          conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

-          păstrarea specificului zonal sau local, stimularea creativităţii şi talentului, revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia funcţionează şi susţinerea celor care le practică;

-          cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, etc. ;

-          dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

-          educarea ştiinţifică şi artistică a publicului prin programe specifice.

-          sprijinirea tinerilor cercetători şi artişti valoroşi în afirmarea lor.

-          elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale documentare.

-          colaborarea cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu fundaţii, universităţi române şi străine în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti.

-          îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii, organizarea de tabere şi expoziţii de artă şi alte forme.

-          acreditarea formaţiilor şi ansamblurilor artistice, profesioniste.

 

 

Noutăți și evenimente

11.04.2017 - Programul de vizitare în perioada Sărbătorilor de Paști
Stimați vizitatori, în perioada Sărbătorilor de Paști, Centrul de Cultură „Brătianu” va avea următ...
Continuare


10.03.2017 - Proiectul educațional Să ne însușim bunele maniere!
Consiliul Județean Argeș prin Centrul de Cultură “Brătianu” desfășoară în perioada 13-17 martie 2017...
Continuare


07.03.2017 - Siluete feminine
Consiliul Județean Argeș prin Centrul de Cultură “Brătianu” și Muzeul Județean Argeș desfășoară în d...
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"