CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Enciclopedia Argesului si Muscelului LITERA W

W

 

WASTANOVICZ, Sache (A doua jumătate a secolului XIX – Începutul secolului XX). Proprietar urban, mic întreprinzător, donator comunitar. Domiciliat la Piteşti, Argeş. Membru activ, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, nominalizat, documentar, manufacturier şi cavaf. Preocupări pentru adoptarea unor decizii favorabile privind: prestaţiile vamale; înfiinţarea Agenţiei Piteşti a Băncii Naţionale (1894); organizarea şcolilor comerciale; aplicarea corectă a Legii Pensiilor. Contribuţii financiare la realizarea unor proiecte caritabile, lansate de Prefectura Argeş sau Primăria Piteşti. Aprecieri publice antume şi postume. (T.C.A.).

 

WASZKIEWICZ, Octavian (n. Cernăuţi, Bucovina, 23 octombrie 1922). Desenator tehnic, manager, memorialist. Stabilit la Câmpulung, Muscel, din 1944. Şcoala de Conductori Arhitecţi, Cernăuţi (1940), specializare, unităţi industriale din Craiova (Dolj), Braşov, Câmpulung (Muscel). Iniţial, tehnolog, Fabrica de Avioane, Braşov (1940-1944); Activitate productivă permanentă, Câmpulung: Fabrica de Elice pentru Avioane (1944-1945); Unitatea pentru Producerea Lacătelor şi Bunurilor Gospodăreşti (1945-1948); Întreprinderea Metalurgică de Stat (1948-1960); Întreprinderea Mecanică Muscel (1960-1972); Întreprinderea Aro (1972-1982). Contribuţii directe la: proiectarea şi realizarea principalelor repere pentru avioane de luptă, lansatoare de bombe, pompe de stropit, maşini de filat, automobile de teren IMS 57, M 59, M 461, Aro 24 şi derivate, Aro 10 (şef birou, şef serviciu tehnic, proiectant şef). Notificat, frecvent, Octavian Vaschievici. Studii, analize, rapoarte, reuniuni profesionale, comentarii de presă, evocări, interviuri. Implicări constante în viaţa Cetăţii. Laureat al Premiului de Stat (1951), alte aprecieri publice. (I.D.P.).

 

WEBER, Adolf (A doua jumătate a secolului XIX – Începutul secolului XX). Proprietar urban, din Piteşti, Argeş, mic întreprinzător, donator comunitar. Origine transilvăneană. Patron fondator, Casa de Comerţ Weber şi Fiul (1881), Piaţa Episcopiei, astăzi, zona centrală municipală (sticlărie, porţelan, geamuri, mobilă), articole de îmbrăcăminte. Membru activ, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, Consiliul de Administraţie (1925), categoria afacerilor generale. Mărfuri din import, relaţii cu firme din Europa Occidentală, corespondenţă comercială. Nominalizat în: Anuarul oraşului Piteşti, Curtea de Argeş şi al judeţului Argeş (1925); Anuarul general al oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936); Istoria Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş (2000). Diverse acte caritabile pentru şcoli, biserici, asociaţii culturale, cetăţeni aflaţi în dificultate, alte iniţiative comunitare. Aprecieri publice antume şi postume. (T.C.A.).

 

WEINHOLD (Secolul XIX~). Familie tradiţională din Piteşti, Argeş, origine transilvăneană. Stabilită la sud de Carpaţi, după 1822. Proprietari imobiliari, farmacişti, medici, avocaţi, donatori comunitari. Nume cunoscut (1853): Weinhold, patronul Farmaciei La Salvator, zona centrală urbană Piteşti, asociat, Sahirkanzer, preluată de la spiţerul Eduard Jekel. Obiecte specifice: expoziţia tematică permanentă din localitate. Contribuţii la înzestrarea bisericii etnice, şcolii confesionale, azilului de bătrâni din localitate. Diverse implicări publice comunitare, Nominalizare în Istoria municipiului Piteşti (1988), alte atestări documentare. (N.P.L.).

 

WEISS, Hami (A doua jumătate a secolului XIX – Începutul secolului XX). Proprietar urban, mic întreprinzător, donator comunitar. Domiciliat în Piteşti, Argeş. Imobile evaluate, oficial, 70 000 lei (1894), alte bunuri cu valoare deosebită, notificare garantată. Membru activ, Camera de Comerţ şi Industrie, Argeş, corespondenţă externă. Preocupări privind: obţinerea unor credite accesibile; înfiinţarea Agenţiei Piteşti a Băncii Naţionale (1894); diversificarea învăţământului profesional comercial. Contribuţii financiare la realizarea unor proiecte caritabile, lansate de Prefectura Argeş sau Primăria Piteşti. Diverse atestări documentare. Aprecieri publice antume şi postume. (T.C.A.).

 

WIERMESCU (Secolul XX~). Familie tradiţională din Piteşti, Argeş. Proprietari rurali şi urbani, mici întreprinzători, negustori, funcţionari publici şi de stat, cadre didactice, ofiţeri, preoţi, jurişti, donatori comunitari. Notificaţi, uneori, Vermescu. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu valoare deosebită, Bucureşti, Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi localităţi apropiate. Contributori, amenajarea Cimitirului Sfântul Gheorghe, Piteşti, cavou reprezentativ (soclu, cornişă, turle, ferestre, tâmplărie metalică), hipogeu şi capelă, asemănător aşezămintelor eclesiastice medievale. Mai cunoscut: Francis W., patron fondator, fabrică de tuburi din ciment, Piteşti, asociat, Ştefan Arganini (v.), depozit de cherestea, atelier, sculptură marmură. Nominalizat în: Anuarul oraşului Piteşti, Curtea de Argeş şi al judeţului Argeş (1925); Istoria municipiului Piteşti (1988); alte atestări documentare. (N.P.L.).

 

WOLF, Wilhelm L. (A doua jumătate a secolului XIX – Începutul secolului XX). Proprietar urban, mic întreprinzător, donator comunitar. Domiciliat în Piteşti, Argeş. Identificat pe lista viitorilor creditaţi ai timpului, comerciant începător (21 februarie 1894), membru activ, Camera de Comerţ şi Industrie, Argeş. Firmă specializată în afaceri cu porţelan, corespondenţă externă. Iniţiative favorabile deschiderii Agenţiei Piteşti a Băncii Naţionale (ianuarie 1894) şi organizării Şcolii Inferioare de Comerţ, din localitate. Contribuţii financiare la realizarea unor proiecte caritabile, lansate de Prefectura Argeş sau Primăria Piteşti. Diverse atestări documentare. Aprecieri publice antume şi postume. (T.C.A.).

 

 

 

 

Noutăți și evenimente

12.06.2019 - Anunț
Stimați vizitatori, În data de 17 iunie 2019, instituția noastră va fi închisă publicului vizitat...
Continuare


15.05.2019 - Noaptea Muzeelor 2019
Vă așteptăm să ne treceți pragul!!!
Continuare


22.04.2019 - Anunț!
Stimați vizitatori, În perioada 27 - 29 aprilie 2019, instituția noastră va fi închisă publicului vi...
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"