CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Enciclopedia Argesului si Muscelului Coperta ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI - VOLUMUL IV (S-Z)

 

ENCICLOPEDIA

ARGEŞULUI

ŞI

MUSCELULUI

VOLUMUL IV

(S-Z)

 

MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII GOLEŞTI

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

VOLUMUL IV

(S-Z)

 

 

EDITORI: CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ; UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI;

CONSILIUL LOCAL PITEŞTI; CLUBUL ENCICLOPEDIŞTILOR DIN ARGEŞ-MUSCEL

 

 

COLEGIUL REDACŢIONAL

Coordonator: prof. univ. dr. Petre POPA

         Redactori responsabili: dr. Octavian Mihail SACHELARIE (Volumul I);

dr. Ileana BĂLAN (Volumul II); dr. Spiridon CRISTOCEA (Volumul III);

dr. Filofteia PALLY (Volumul IV).

 

            Redactori de specialitate:

 • Voievozi, domni, doamne, domniţe, regi, regine: dr. Vasile NOVAC (V.G.N.), dr. Claudiu NEAGOE (C.I.N.);
 • Academicieni: Silvestru  VOINESCU (S.D.V.)                                                      ;
 • Dregători medievali, istorici, lideri politici, şefi de stat, demnitari: dr. Spiridon CRISTOCEA (S.I.C.), dr. Sevastian TUDOR (S.M.T.);
 • Înalţi ierarhi, aşezăminte eclesiastice, comunităţi etnice: Silvia POPESCU (S.P.P.);
 • Prefecţi, foruri administrative judeţene, funcţionari de stat: Ion BULACU (I.T.B.),  Manole BIVOL (M.M.B.);
 • Primari, instituţii urbane, funcţionari publici: Teodor MAVRODIN (T.N.M.), Nicolae MOISESCU (N.I.M.),
 • Nicolae NECŞOIU (N.I.N.), Cornel POPESCU (C.C.P.);
 • Parlamentari, cercetători în ştiinţe agricole, unităţi specializate ale domeniului: dr. Constantin BUDAN (C.D.B.);
 • Scriitori, asociaţii literare:  Marian STOICA (M.M.S.), Margareta ONOFREI (M.M.O.);
 • Muzicieni, instituţii şi formaţii muzicale: Lucreţia PICUI (L.I.P.);
 • Plasticieni, expoziţii, lucrări reprezentative de artă: Simona NAGÎŢ (S.C.N.);
 • Generali, unităţi militare: dr. Gheorghe NICOLESCU (G.I.N.);
 • Militanţi anticomunişti, asociaţii memoriale, eroi militari postbelici şi ai Revoluţiei din 1989: dr. Ilie POPA (I.I.P.), drd. Remus Petre CÎRSTEA (R.P.C.), Zicu Gheorghe IONESCU (Z.M.I.)
 • Organizaţii politice sau obşteşti, tradiţionale şi contemporane: dr. Petre POPA (P.N.P.), Dănuţ BICA (D.I.B.),          Marius POSTELNICESCU (M.I.P), Dumitru DRĂGUŢ (D.G.D.);
 • Universitari, instituţii de învăţământ superior: Mariana SÂRBU (M.C.S.), dr. Ileana BĂLAN (I.A.B.), dr. Ioana Iulica MIHAI (I.I.M.);
 • Cercetători în ştiinţe exacte: dr. Radu GAVA (R.G.G.), dr. Elena HEROIU (E.F.H.);
 • Cercetători în ştiinţe umaniste: dr. Octavian Mihail SACHELARIE (O.M.S.);
 • Arhitecţi, proiectanţi, patrimoniu de profil: Alexandru MULŢESCU (A.I.M.), dr. Viorel Adrian MAHU (A.H.M.);
 • Constructori, edificii, grupuri şcolare, zone rezidenţiale: Grigore POPESCU (G.N.P.), Dumitru GHERĂSOIU (D.I.G.), Ion FÎNTÎNERU (I.M.F.), Nicolae BADEA (N.N.B.);
 • Structuri industriale, manageri, inovatori, inventatori: Ion PIETRĂREANU (I.D.P.), Marin DRAGOMIR (M.T.D.), Dumitru D. ILIE (D.D.I.), Ion COJOCARU (I.I.C.);
 • Jurişti, instanţe juridice: Aurelian DIANU (A.A.D.), dr. Dumitru VĂDUVA (D.I.V.), dr. Iulia BOGHIRNEA (I.F.B.);
 • Medici, farmacişti, unităţi medicale: Constantin CAPĂTĂ (C.G.C.);
 • Actori, regizori, iniţiative teatrale: Ion FOCŞA (I.G.F.), Petre DUMITRESCU (P.A.D.);
 • Economiştii, sisteme financiar-bancare: dr. Tiberiu Cristian AVRĂMESCU (T.C.A.), Ion BĂDESCU (I.G.B.), Gheorghe HERA (G.A.H.);
 • Diplomaţi de carieră, întreprinzători actuali de succes: Ion Marius MOTREANU (I.M.M.);
 • Folclorişti, instituţii şi oameni de cultură, monografişti, colecţionari: Constantin CÂRSTOIU (C.C.C.), Nicolae IONESCU (N.C.I.);
 • Cadre didactice preuniversitare, instituţii şcolare liceale: dr. Ion M. DINU (I.M.D.), Vintilă PURNICHI  (V.N.P.), Constantin VĂRĂŞCANU (C.M.V.) Marin RĂDULESCU (M.G.R.), Gheorghe SOARE (G.G.S);
 • Jurnalişti, tipografii, edituri, publicaţii, maeştrii fotografi, traducători, realizatori şi mijloace media: Ilie BARANGĂ (I.I.B.), Gheorghe CHIŢA (G.F.C.), Iulia Elisabeta CIUCĂ (I.E.C.), Maria DINU SACHELARIE (M.D.S.) Constantin SIMAN (C.I.S.);
 • Sportivi de performanţă, cluburi, baze, asociaţii: dr. Nicolae MIHĂILESCU (N.M.I.),                                                   Liviu Valentin MOTREANU (L.V.M.);
 • Mari proprietari funciari din etapele modernă şi contemporană, fermieri, arendaşi, filantropi: Ion ŞTEFAN (I.I.Ş.), Gheorghe ŞOVAR (G.D.Ş.);
 • Familii argeşene şi muscelene importante: dr. Filofteia PALLY (F.C.P.), dr. Nicolae LEONĂCHESCU (N.P.L.);
 • Localităţi, glosar argeşean selectiv: Grigore CONSTANTINESCU (G.I.C.), Eugenia CONSTANTINESCU (E.V.C.);
 • Hidronime, oronime, toponime, rezervaţii naturale: Ion BĂCANU (I.S.B.), dr. Valeriu Florian  ALEXIU (V.F.A.).                                                     

    

 
   


 

ENCICLOPEDIA

ARGEŞULUI

ŞI

MUSCELULUI

 

VOLUMUL IV

(S-Z)

 

 

 

       Cuvânt înainte: dr. Filofteia PALLY

Studiu introductiv: prof. univ. dr. Petre POPA

 

MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII GOLEŞTI

 

Coperta I: Efigia Judeţului Argeş (2014)

                Coperta IV: Cuvinte despre Argeş şi Muscel

 

 • Titularii proiectului:

                BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DINICU GOLESCU ARGEŞ;

                BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI;

                MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ;

                MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII GOLEŞTI, ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ;

                CLUBUL ENCICLOPEDIŞTILOR DIN ARGEŞ - MUSCEL.

 

 • Consultanţi ştiinţifici: prof. univ. emerit, ing. dr. Nicolae LEONĂCHESCU; cercetător ştiinţific principal I, dr. Gheorghe PĂUN, Membru al Academiei Române
Caseta CIP. Biblioteca Naţională a României
 • Parteneri media: ARGEŞUL (director, Mihai GOLESCU);

                          ATITUDINE ÎN ARGEŞ (director, Spiridon VOINESCU)

 • Tehnoredactor: Aurelian Nicolae ZAMFIR
 • Documentarişti: Nicolae BADIU, Mircea BARBU, Constantin BERCA, Lelia BĂDICĂ, Daniela BUSUIOC, Daniela CALOTĂ, Dumitru CÂRSTEA, dr. Mircea CONSTANTINESCU, Iuliana Liliana COROŞ, Alexandru COSTEA, Mircea CRĂCIUN, dr. Gheorghe CREMENESCU, Gheorghe CREŢU (1928 - 2014), Valerică DĂNĂILĂ, Paul DICU (1926-2008), Virginia DRAGNEA, Nicoleta DRĂGUŢ, Vasile DUMINICĂ, drd. Jean DUMITRAŞCU, Maria DUMITRESCU, dr. Leontina Luminiţa ENESCU, Cornelia FOTA, Mihaela FULGEANU-MATEI, Mihail Petre GEORGESCU, Nicolae GEORGESCU, Marian GHIŢĂ, Mihail GHIŢESCU, Vasile GHIŢESCU, Mihai GOLESCU, Gheorghe GOMOIU, Ion HIRU, dr. Mihai IANCU, Dumitru I. ILIE, Magdalena IOAN, Luminiţa Ioana IORDACHE, Adriana LUNGAN,  Gheorghe MARIN, Liliana Teodora MARINESCU, Virgiliu Artur MARTINESCU, Viorica MĂNĂTUICĂ, dr. Dragoş MĂNDESCU, Gheorghe MĂNDIŢĂ, Ilie Al. MIHĂILESCU, Mihai Constantin MITRACHE, Constantin MIU AGRICOLA, Gheorghe NEGOESCU, Ioana NEGOESCU, Vasile NEGOESCU,  Alexandru NICA, Lenuţa V. NICOLESCU, dr. Marin NIŢULESCU, Mariana OBREJAN,  Marius OLTEANU, Radu OPREA, Nicolae Cristian OTOBÎCU, Mariana PANAIT, Ion PĂTRAŞCU, Ion Gheorghe PETRESCU, Petre PETRIA (1934 - 2013), dr. Dan Ovidiu PINTILIE, Eugen POPESCU,  Ion  POPESCU, Ion I. POPESCU, Romulus POPESCU, Maria Magdalena ROŞOIU, Răzvan Silviu RUDI, Gheorghe SANDU, dr. Doru Gabriel STAN, Ion STAN, Daniela STANA, dr. Adrian ŞIMON, George TĂTĂRUŞ, dr. Ştefan ŞTEFĂNESCU, Dumitru TOMA, dr. Ştefan TRÂMBACIU, Daniela TRICĂ, Vasile TUDOR, Gheorghe D. VÂLCU, Vasile ZARIOIU
 • Secretariat general: Iulia Elisabeta CIUCĂ, Cristina DUICU,  Eduard Ionuţ FÎŞCĂ, Carmen Nicoleta TUDOR, Corina NEACŞU, Elena HEROIU, Alina OPREA, Mihaela Maria POPESCU
 • Culegere computerizată: Maria DINU SACHELARIE, Dan Adrian ARSENE, Radu GAVA, Corina NEACŞU, Elena HEROIU, Alina OPREA, Aurelian Nicolae ZAMFIR, Elena Florina VASILE
 • Lectori: Ion I. POPESCU, Aurelia T. POPESCU, Ilie BARANGĂ, dr. Lavinia GEAMBEI, Constantin CÂRSTOIU, Valentina POPA
 • Consilieri editoriali de literă: Maria Dinu SACHELARIE (S-U; anexe), Dan Adrian ARSENE (V-Z)

 Toate drepturile pentru Volumul IV (S-Z) aparţin Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Ştefăneşti, Argeş,  http://www.muzeulgolesti.ro    E-mail: cmngolesti@yahoo.com

 

Noutăți și evenimente

12.06.2019 - Anunț
Stimați vizitatori, În data de 17 iunie 2019, instituția noastră va fi închisă publicului vizitat...
Continuare


15.05.2019 - Noaptea Muzeelor 2019
Vă așteptăm să ne treceți pragul!!!
Continuare


22.04.2019 - Anunț!
Stimați vizitatori, În perioada 27 - 29 aprilie 2019, instituția noastră va fi închisă publicului vi...
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"