CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Istoric Centrul de Cultură Brătianu

Centrul de Cultură “Brătianu”

 

     Înfiinţarea Centrului de Cultură “Brătianu” şi rolul său în păstrarea şi perpetuarea moştenirii şi tradiţiei celebrei familii de oameni politici, de stat şi de cultură pe calea progresului nostru material şi spiritual, a însemnat un moment de referinţă în configurarea unor instituţii menite să contribuie la cunoaşterea şi valorificarea vieţii şi operei înaintaşilor care au contribuit la progresul României în planul civilizaţiei proprii şi implicit a celei europene. Odată cu răsturnarea regimului totalitar comunist în urma evenimentelor din decembrie 1989 şi revenirea României la un regim democratic întemeiat pe separarea puterilor în stat, prin adoptarea unei Constituţii care să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, s-au produs schimbări şi mutaţii radicale şi în domeniul culturii. Dintre bunurile importante ale patrimoniului cultural naţional care şi-a redobândit statutul de proprietate a familiei Brătianu s-a înscris şi casa de la Florica, drepturile legitime ale moştenitorilor, uzurpate de regimul comunist, fiind recunoscute de statul român în noul şi legitimul cadru democratic al României de astăzi.

        Schimbările şi evoluţiile care s-au produs în statutul juridic al Casei Brătienilor de la Florica au cunoscut un parcurs reglementat de legislaţia în vigoare. Astfel, potrivit HG a României din 28 octombrie 1992 cu privire la funcţionarea şi organizarea Ministerului Culturii, de prevederile Legii numărul 10 din 1991 referitoare la finanţele publice precum şi la Ordinul Ministerului Culturii numărul 40, din 1 februarie 1993, a fost emis Ordinul 518 din 5 aprilie 1993 care cuprinde opt articole ce definesc locul şi rolul Centrului de Cultură “Brătianu”.

           Potrivit articolului 1 din documentul menţionat mai sus, Centrul de Cultură “Brătianu” este o instituţie publică cu personalitate juridică. Cheltuielile de funcţionare şi investiţiile care le reclamă funcţionarea acesteia se finanţează din venituri extrabugetare şi subvenţii provenind de la bugetul statului. La articolul 2, este indicat sediul Centrului: Vila Florica, oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş. În continuare, în conformitate cu prevederile articolului 3: “Obiectivul de activitate al Centrului de Cultură ”Brătianu îl constituie realizarea unui program cultural care vizează integrarea în circuitul cultural al monumentului istoric, cunoaşterea contribuţiei familiei Brătianu la dezvoltarea spiritualităţii româneşti, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului său din administrare”. Articolul 4 stabileşte un număr de 8 activităţi, atribuţii ale instituţiei cu caracter cultural, tehnic, economic, organizatoric, protecţia mediului înconjurator, măsuri de securitate a patrimoniului mobil şi imobil administrat, activităţi de autofinanţare, elaborarea unor proiecte bugetare de venituri şi cheltuieli proprii, propunerea unor programe anuale minimale pentru activităţile autofinanţate din bugetul statului. Articolele 5,6,7şi 8, se referă la structura organizatorică şi la numărul de posturi, la numirea conducerii şi la măsurile care revin mai multor instituţii din subordinea Ministerului Culturii pentru aducerea la îndeplinire a Ordinului amintit.

          Consiliul Judeţean Argeş şi Centrul de Cultură “Brătianu” au elaborat un regulament cadru de organizare şi funcţionare a Centrului care cuprinde 7 capitole: Dispoziţii generale (cap.1), Scopul şi obiectul de activitate (cap.2), Patrimoniul (cap.3), Personalul şi conducerea (cap.4), Bugetul de venituri şi cheltuieli (cap.5), Atribuţiile şi compartimentele din cadrul Centrului de Cultură “Brătianu” (cap.6), Program de funcţionare şi audienţe (cap 7). La sfârşit sunt prevăzute dispoziţii finale din cele 27 de articole care alcătuiesc cuprinsul capitolelor enumerate. Evidenţierea unor aspecte definitorii pentru activităţile Centrului de Cultură “Brătianu” se regăsesc în articolul 4, aliniatul 1: “Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale”. În continuare se enumeră şapte activităţi care privesc proiecte şi programe cu caracter cultural. Se disting în această paletă diversă de activităţi: proiecte cu caracter util în domeniul educaţiei permanente, conservarea şi transmiterea acelor valori morale, artistice, tehnice ale comunităţii din zona în care aceasta îşi desfăşoară activităţile curente, precum şi ale valorificării patrimoniului cultural de însemnătate naţională şi universală. Totodată, se are în vedere păstrarea şi cutivarea specificului din aceste zone şi locuri, preocuparea pentru revitalizarea şi promovarea acelor meserii şi îndeletniciri tradiţionale cu specific zonal în perimetrul în care funcţionează Centrul şi susţinerea de către acesta a persoanelor care le practică şi contribuie la o cultivare a valorilor şi creaţiei populare contemporane autentice precum şi a artei interpretative cu caracter neprofesionist în genurile existente: muzical, coregrafic, teatrul şi altele, o dezvoltare a schimburilor culturale pe pe planurile judeţean, naţional şi internaţional.

              Cu privire la principalele atribuţii ale Centrului acestea privesc activităţi care au menirea să contribuie la educaţia ştiinţifică şi artistică a publicului prin programe specifice: un sprijin acordat tinerilor cercetători şi artişti valoroşi care pot să se afirme, elaborarea şi editarea unor studii, publicaţii şi materiale documentare, efectuarea unor colaborări cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu fundaţii, universităţi din ţară şi de peste hotare în scopul de a se cunoaşte şi a se afirma valorile culturii şi civilizaţiei româneşti. Patrimoniul instituţiei va fi îmbogăţit prin donaţii şi achiziţii: se vor organiza tabere şi expoziţii de artă şi alte forme de exprimare cultural- artistică. Vor fi acreditate formaţiile şi ansamblurile artistice profesioniste. Problemele patrimoniale ale Centrului au în vedere printre altele îmbogăţirea şi completarea zestrei de valori prin achiziţii, donaţii sau pe alte căi legale.

           La Florica au venit şi au participat la manifestările organizate de Centru în diferiţi ani şi membri ai familiei Brătianu anume D-na Ioana G. Brătianu, fiica marelui istoric Gheorghe I. Brătianu decedată în aprilie 2009 şi înhumată în biserica mausoleu “Sf. Ioan Botezătorul”, nora lui Dinu Brătianu, D-na Eleonora Brătianu din a cărei iniţiativă a fost înfiinţat şi funcţionează la Florica un schit de maici care se îndeletniceşte cu activităţi productive.

         

 

 

 

 

 

Noutăți și evenimente

15.10.2019 - Anunț
Stimați vizitatori, Vă aducem la cunoștință că în ziua de 19 octombrie 2019 instituția va fi închis...
Continuare


24.07.2019 - Anunt
Stimați vizitatori, Vă aducem la cunoștință că în ziua de 26 iulie 2019 se vor executa la Centrul...
Continuare


04.07.2019 - Concert SoNoRo Conac
Joi, 11 iulie 2019, ora 19.00. Vă așteptăm!
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"