CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Informatii de interes public Solicitare informații. Legislație

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

CENTRUL DE CULTURĂ BRĂTIANU

 

Ştefăneşti, Aleea Stațiunii, nr. 37, CUI 4469540, tel: 0248.266.703

www.cjarges.ro, www.culturabratianu.ro

 

 

 

 

 

 

Nr. 455/30.03.2019                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  Avizat,

                                                                                                                                                                                     Manager interimar,

 

                                                                                                                                                                                     Alexandru Constantinescu

 

 

Lista funcțiilor la Centrul de Cultură “Brătianu” -personal plătit din fonduri publice

 

                Conform art. 33 din Legea 153/2017- Transparența veniturilor salariale, (1), toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin.(1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. În consecință, publicăm lista prevăzută de legislația în vigoare, cu elementele corespunzătoare.

 

 

Funcția

 

Grad

 

Gradație

 

Salariul de bază

 

Tipul

 

Baza de calcul

Valoare anuală a indemnizației de hrană

 

Bază legală spor

Manager

II

5

4741

 

 

 

salariu

Legea 153/2017, anexa nr. III, cap. V, a

347

 

 

Legea nr. 153/2017

OUG nr. 114/2018

 

 

Economist

IA

5

5114

Legea 153/2017, anexa nr.VIII, B, b

347

Inspector de specialitate

I

5

3917

Legea 153/2017, anexa nr.VIII, B, b

347

Inspector de specialitate

I

4

3749

Legea 153/2017, anexa nr.VIII, B, b

347

Inspector de specialitate

I

3

4425

Legea 153/2017, anexa nr.VIII, B, b

347

Referent

I

3

3964

Legea 153/2017, anexa nr.III, cap. V, b

347

 

 

 

 

 

Întocmit,

Ruxandra Prodan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model – Formular – tip cerere de informatii de interes public

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice

Modele – Reclamatie administrativa

Lista cu documentele de interes public la nivelul Centrului de Cultură Brătianu
 

 

 

 

 

 

News & events

25.06.2015 - PRESS RELEASE
PRESS RELEASE
Read more


25.06.2015 - Traditions of Arges 50 km far from the Polar Circle
Traditions of Arges 50 km far from the Polar Circle
Read more


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"